PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka".

pdfVýzva - Oddychové zóny423.96 KB

Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,Chránime si obec Zborov nad Bystricou pred povodňami".

 pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky280.94 KB

Profil verejného obstarávateľa obce Zborov nad Bystricou nájdete na

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4874