PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru

(zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,WiFi pre Teba - Obec Zborov nad Bystricou ".

Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,Obnova hasičskej zbrojnice Zborov nad Bystricou".

pdfVýzva - obnovenie hasičskej zbrojnice.pdf

 

Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka".

pdfVýzva - Oddychové zóny423.96 KB

Folder with documents 7413adObec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje

Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na predmet zákazky

,,Chránime si obec Zborov nad Bystricou pred povodňami".

 pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky280.94 KB