TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky ,,Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka a Vincenta Hložníka".

 

pdfVýzva - Oddychové zóny423.96 KB

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo