Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

43.

Plagát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Zelená záhrada ZpS Harmónia Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                                   1 260,00 €

Získaná dotácia:                                                                                                           1 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                                                      260,00 €

Cieľ projektu bolo vytvorenie Zelenej záhrady formou vyvýšených záhonoch, na ktorých môžu s dopomocou pracovníkov zariadenia pracovať vo svojom voľnom čase klienti Zariadenia pre seniorov "Harmónia" v Zborove nad Bystriocu. Nosnou myšlienkou projektu bolo dodať radosť a pocit dôležitosti klientom zariadenia, čím nadobudnú stratený zmysel života.

 „Projekt bol uskutočnený s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja“

1 zilinsky kraj

 

41. Vytváranie podmienok pre rozvoj športových a voľnočasových aktivít

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                                  2 300,00 €

Získaná dotácia:                                                                                                          1 830,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                                                     470,00 €

Cieľom projektu bolo vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov podporou činnosti v oblasti kultúry a športu. V rámci projektu sa obec rozhodla modernizovať futbalové ihrisko a to zakúpením a nainštalovaním nového ozvučenia tribúny a futbalového ihriska v obci Zborov nad Bystricou. Týmto podporujeme rozvinutie existujúceho sociálneho potenciálu a zlepšenie kvality života.

 „Projekt bol uskutočnený s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja“

1 zilinsky kraj

 

40. Workoutové ihrisko Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                                  4 338,00 €

Získaná dotácia:                                                                                   3 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                             1 338,00 €

Cieľom projektu Bolo vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj kraja a regiónu podporou činností v oblasti športu a kvalitného trávenia voľného času a zlepšenie kvality života. V rámci projektu sa obec rozhodla podporiť rozvoj verejnej športovej infraštruktúry vybudovaní nového workoutového ihriska v časti obce Staviská, kde obec postupne buduje a dotvára oddychovú zónu pre nielen obyvateľov našej obce.

 

 „Projekt bol uskutočnený s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja“1 zilinsky kraj

39. Obnova a prístup k studničke Hladná voda v Zborove nad Bystricou

                            PRED  REALIZÁCIOU                                       PO REALIZÁCII

2 630x473

IMG 20200929 122857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt bol realizovaný v mesiaci september 2020 za finančnej pomoci Oblastnej organizácie

cestovného ruchu Malá Fatra.

38. Rekonštrukcia vodojemu v obci Zborov nad Bystricou

plagát

 

37. Zvyšujeme bezpečnosť v obci Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu:                                    6 487,98 €

Získaná dotácia:                                                   5 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                             1 487,98 €

 

Novo monitorované územia v obci:

    - Námestie Trizuljaka

    - Oddychová zóna Vincenta Hložníka

    - Zberný dvor - 2 kamery

 

Výmena starých kamier:

    - Obecný úrad

    - Námestie pred Obecným úradom

    - Hlavná cesta a námestie pred kostolom

    - Hlavná cesta a verejné priestranstvo pred zdravotným strediskom

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie prevencie kriminality a zníženie páchania trestných činov v obci Zborov nad Bystricou formou vybudovania modrného bezpečnostného kamerového systému.

 

4 6ab853cd7802510703aaeb353c509e848843c635

"Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"

 

36. Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Zborov nad Bystricou

kablovka traktor

 

 

35. Podpora detského a juniorského obecného futbalu

Celkové náklady projektu:                                                3 000,00 €

Získaná dotácia:                                                                  169,90 €

Vlastné náklady:                                                               3 169,90 €

 

Cieľom projektu bola podpora detí a mládeže v obci zameraná predovšetkým na rozvoj telesnej a duševnej kondície s koncentráciou na profilový šport v obci. Nákupom športovej výbavy obec podporila mladých futbalistov.

 

34.Novými učebňami ku kľúčovým kompetenciám

 

 

33. Opatrovateľská služba Zborov nad Bystricou

letak

 

32. Bystricou Dolinou vodička preteká

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                                  1 626,00 €

Získaná dotácia:                                                                                   1 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                               626,00 €

Cieľom projektu bolo prezentovanie a zachovávanie ľudovej hudby i prostredníctvom detských talentov z našej obce. Projektom sme poukázali na jedinečnosť ľudovej tvorby z nášho regiónu prostredníctvom hudobných nástrojov a spevu a ďalej ju šírime medzi poslucháčov všetkých vekových kategórií. Vydaním CD nosiča Simonky Halvoníkovej sme podporili záujem detí o folklór a zároveň vyzdvihli jej talent a rozšírili ho medzi väčšie množstvo poslucháčov.

 

 „Projekt bol uskutočnený s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja“1 zilinsky kraj

 

 

31. Obnova zelene - krajší kút obce

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                                 37 940,04 €

Získaná dotácia:                                                                                  36 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                             1 940,04 €

Cieľom projektu je zveľadením prostredia výsadbou zelene čiastočne eliminovať znečisťovanie ovzdušia so zaprášených povrchov následkom dopravy alebo veterného počasia v obci Zborov nad Bystricou a zároveň zlepšiť estetický vzhľad obce. V rámci projektu obec pomocou zelene čiastočne oddeliť priestranstvo zberného dvoru od rodinných domov a prístupových ciest.

Návrh sadových úprav:

zborov 01

  

zborov 03 

zborov 02

 

"Projekt bol finančne podporený formou dotácie z Environmentálneho fondu"

logo head

30. WiFi pre Teba

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                               14 843,62 €

Získaná dotácia:                                                                                13 775,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                           1 068,62 €

Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia všetkým občanom a návštevníkom obce Zborov nad Bystricou. Predpokladané umiestnenie prístupových bodov bude na uvedených miestach: Futbalové ihrisko u Komana, Autobusová zastávka u Komana, Autobusová zastávka, Zariadenie pre seniorov Harmónia, Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou, Obecný úrad Zborov nad Bystricou, Oddychová zóna Alexandra Trizuljaka, Dom smútku, Detské ihrisko Staviská, Oddychová zóna - Vincenta Hložníka.

 

"Tento projekt je podporený z EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja"

images

 

29. Oprava Domu smútku v Obci Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                               10 056,00 €

Získaná dotácia:                                                                                  6 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                           4 056,00€

V rámci projektu boli na Dome smútku v Obci Zborov nad Bystricou vymenené vchodové dvere pozostávajúce zo vstupnej konštrukcie, ktorá je vyplnená sklom. Dvere boli v zlom technickom stave čím nedostatočne izolujú budovu pred vplyvom poveternostných podmienok a neposkytujú dôstojné miesto.

 

"Projekt bol finančne podporený Ministerstvom financií Slovenskej republiky"

MFSR

 

Pred realizáciou projektu:

 

28. S heligónkou v srdci Zborova

Získaná dotácia z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja      760 €

Cieľom projektu bolo prezentovanie a zachovávanie ľudovej hudby prostredníctvom Ľudovej hudobnej skupiny Zborovský heligonkári. Vďaka finančnej podpore nahrali svoje prvé CD pod názvom S heligónkou v srdci Zborova.

 

1 zilinsky kraj

    „Spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja“

 

 

 

 

27. Obnova futbalového ihriska Zborov nad Bystricou

kablovka futbalové ihrisko 2

Počas realizácie projektu:

 

Po realizácii projektu:

 

26. Ideová štúdia, Námestie Alexandra Trizuljaka Zborov nad Bystricou; Architektonická štúdia, oddychová zóna - Zborov nad Bystricou; ideová štúdia, návrh sadových úprav pri cyklotrase

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                               58 105,00 €

Získaná dotácia:                                                                                55 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                           3 105,00 €

 

 Cieľom projektu je výsadbou zelene čiastočne eliminovať znečisťovanie ovzdušia so zaprášených povrchov následkom dopravy alebo veterného počasia v obci a zároveň vytvoriť základ pre vytvorenie oddychových častí v obci. Jedným z cieľov je zlepšiť estetický vzhľad obce. Navrhnutá výsadba má za úlohu vytvoriť jednotný celok obce s okolitou prírodou tak, aby sa zachoval jej vzhľad.

 

Námestie Alexandra Trizuljaka Zborov nad Bystricou

Alexandra Trizuljaka

 

Oddychová zóna - Zborov nad Bystricou

Vincenta Hložníka

 

Návrh sadových úprav pri cyklotrase

A3 cyklomost

 

"Projekt bol finančne podporený formou dotácie z Environmentálneho fondu"

logo head

 

Realizácia

Po realizácii

 

25. Inteligentný priechod pre chodcov v obci Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                               5 469,60 €

Získaná dotácia:                                                                                5 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                            469,60 €

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom LED nasvietením vybraných priechodov pre chodcov prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane zdravia obyvateľov obce.

 

,,Projekt bol finančne podporený ČSOB nadáciou" 

 csob nadacia

 Pred realizáciou

 

Po realizácii

 

 

24. Oáza čistoty - Zborov nad Bystricou

web 

 23. Spoločne za spokojnú Obec Zborov nad Bystricou - dobudovanie kamerového systému

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                               13 500,08 €

Získaná dotácia zo štátneho rozpočtu SR:                                     10 000,00 €

Vlastné zdroje obce:                                                                            3 500,08 €

 

Monitorované územia obce:

- parkovisko vedľa kostola 
- pri cintoríne
- za obecným úradom
- u Jedinákov s pohľadom na autobusovú zastávku pod Rubáňom 
- u Backov so záberom na most u Pitkov.

 

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie prevencie kriminality a zníženie páchania trestných činov v obci Zborov nad Bystricou formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému.

 

LogoMVSR 7771,,Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky" 

 

22.Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu                                                                               94 999,98 €

Poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu formou dotácie            90 000,00 €

Vlastné zdroje obce                                                                                          4 999,98 €

 

Cieľom projektu bolo odstránenie havarijného stavu vodojemu v obci Zborov nad Bystricou.

"Projekt bol finančne podporený formou dotácie z Environmentálneho fondu"

logo head

 

 

21. Pesničky z kysuckej kapsičky

Celkové náklady projektu                                                                                1 660 €
Získaná dotácia z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja     1 000 €
Vlastné zdroje obce                                                                                             660 €

Cieľom projektu bolo prezentovanie a zachovávanie ľudovej hudby v podobe detského DSS Nezábudka. Vďaka finančnej podpore deti z DSS Nezábudka nahrali svoje prvé CD pod názvom Pesničky z kysuckej kapsičky, ktoré uviedla do života počas Zborovských slávností 2017 a tohto slávnostného aktu sa podujali predseda ŽSK pán Juraj Blanár a poslankyňa ŽSK pani Andrea Šimurdová.

 

1 zilinsky kraj

    „Podujatie s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja“

 

 

 

 

20. Futbalový turnaj in memoriam Jána Podoláka 2017
Celkové náklady projektu                                                                                 1 751 €
Získaná dotácia z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja      1 000 €
Vlastné zdroje obce                                                                                              751 €

 

Cieľom projektu bola podpora rozvoja športu. V rámci projektu sa zakúpili nové hliníkové brány so sieťami a finančne sa  podporil XIII. ročník Futbalového turnaja in memoriam Jána Podoláka.

 

1 zilinsky kraj

    „Podujatie s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja“

 

 

 

 

19. Rezbárske sympózium Zborovo Zborovo 2016

Celkové náklady projektu                                                                   1 271 €
Poskytnutá dotácia z FPU                                                                  1 157 €
Vlastné zdroje obce                                                                               114 €

Cieľom projektu bolo priblížiť ľudové rezbárske umenie verejnosti za účelom zvýšenia záujmu o kultúru a umenie formou ľudového rezbárstva.

FPU logo1 modre

 

18. Vybavenie telocvične Základná škola s materskou školu Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu                                                                               4 175,53 €
Získané zdroje z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR        3 795,00 €
Vlastné zdroje obce                                                                                           380,53 €

Cieľom projektu bol rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy. Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom sa nakúpilo potrebné športové náradie do telocvične Základnej školy
s materskou školou Zborov nad Bystricou.

 

 Ministerstvo školstva 

17. Zaleť pieseň dolinou                 
Celkové náklady projektu                                                                               1 620 €
Získaná dotácia z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja    1 100 €
Vlastné zdroje obce                                                                                            520 €

 
1 zilinsky kraj    „Podujatie s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja“

 

 

 

16. Bezpečnejšie v našej obci - kamerový systém

Celkové náklady projektu predstavujú výšku:                                8 481,70 €
Získaná dotácia zo štátneho rozpočtu SR:                                      7 000,00 €
Vlastné zdroje obce:                                                                          1 481,70 €

LogoMVSR 7771,,Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky" 

Monitorované územia obce:

 

15. Zintenzívnenie triedenia odpadov v obci Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu:                               14 467,80 €
Zdroje získané z Recyklačného fondu SR:    13 647,32 €
Zdroje z vlastných prostriedkov obce:                 820,48 €

 

14. Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou

Celkové náklady projektu:    880 000 EUR

Zdroje zo ŠFRB:                    618 200 EUR

 

Pohľad spredu

severozapdny pohlad

 

Pohľad zo zadu

juhozapdny pohlad

Predtým

Realizácia

Po realizácii

 

13. Modernizácia verejného osvetlenia v obci

Tabula osvetlenie

 

12. Rezbárske sympózium ,,Zborovo, Zborovo 2015"

leták na web - Rezbárske sympozium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lavičkách, ktoré nesú kresťanskú tematiku, sú vyrezané názvy:
1. Magnificat anima mea dominum: Moja duša velebí pána.
2. ...fiat secundum verbum tuum: ...nech sa stane podľa tvojho slova.
3. Ego sum immaculata conceptio: Som nepoškvrnene počatie.

 

11. VyKROJ sa z davu!

informacny letak vykroj sa z davu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou

Informacny letak protipovodnove opatrenia

Predtým

Realizácia prác

Potom

 

 

9. Zberný dvor u Kocifajov           
 
matkolaskamojacmuk
                
8. Revitalizácia krajiny- I. kolo               
120 000 €
Úrad vlády SR


II. kolo                
20 000 €                         
Úrad vlády SR

7. Nadstavba školských dielní na nájomný bytový dom 9 b. j.       
301 772,65 €
Ministerstvo výstavby + ŠFRB

predtýmpotom


6. Mikroprojekt ,, Cezhraničná spolupráca obcí Zborov nad Bystricou a Mosty u Jablunkova
12 999 €                
Trenčiansky samospr. kraj, EÚ5. Chceme čistú vodu na Slovensku i v Čechách / vodovod u Backov + vodojem v Mostoch u Jablunkova/
253 359,88 €
Ministerstvo pôdohospodárstva4. Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013
Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľskoslovenskom pohraničí            
790 243 €               
Ministerstvo pôdohospodárstva

PA280345PA280352P4160340


3. Program cezhraničnej spolupráce SR - CZ 2007 - 2013 ,,Informujme sa navzájom - rozvoj informačných systémov v Bystrickej doline a povodí Stonávky"
388 611 €
Ministerstvo pôdohospodárstva

V Zborove nad Bystricou budú vybudované 2 panely a 1 informačný kiosk.

kiosek_1Kiosky-home-page


ilustračné foto


ilustračné foto

8. ,,Kúpou špeciálneho  vozidla zlepšiť kvalitu ovzdušia v obci Zborov nad Bystricou"
138 490 €
Environmentálny fond
zametac_stroj
2. Most pri kostole v Zborove nad Bystricou
30 000 €
KIA MOTORS ŽILINA

P7300011


1. Kamerový systém

kameryProjekt: ,, Spoločne vytvárame bezpečnú obec
Zborov nad Bystricou " -  3 802,80 €
- dotácia z Ministerstva vnútra: 3 000 €
- vlastné zdroje: 802,80 €

,,Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality"  

                                            

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo