Polícia: 112 (158)
Požiarna ochrana:
112 (150)
Záchranná služba:
112 (155)