Polícia: 112 (158)
Požiarna ochrana:
112 (150)
Záchranná služba:
112 (155)

Ohlasovňa požiarov:

Mestská polícia: 112(159)
Pohotovostná lekárska služba:
Cestný záchranný systém:
112 (154)
Energetika - pohotovosť telefónne zákaznícke centrum:
Plyn - pohotovosť : 0850 111 727
Voda - pohotovosť:  +421 41 70 61 110
Zelená linka o odpadoch: