Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Folklrny suborFolklórna skupina vznikla v roku 1976 na základe dobrovoľných občanov našej obce, ktorí obetujú svoj voľný čas preto, aby svojou činnosťou zachovávali pre mladšie generácie staré zvyky a tradície ako napríklad:

 •  Vynášanie " Moreny "
 •  Svadba
 •  Obchôdzka s " Turvoňom "
 •  Fašiangové zvyky
 •  Pranie na potoku
 •  Práce na poli
 •  Stavanie mája
 •  Drápanie peria
 •  Regrúti
 •  Pochovávanie basy

Svojou 28 ročnou činnosťou spestrili nejeden folklórny festival, kultúrne podujatie, mítingy, ale i mnohé akcie, ako je napr. natáčanie filmu " Živá voda " .

Folklór reprezentuje našu obec nielen doma ale i v zahraničí.  Po roku 1989 dochádza k stagnácii činnosti súboru, ktoré bolo zapríčinené výmenou členov, ako i nedostatkom finančných prostriedkov na činnosť. 

V roku 1992 došlo k oživeniu súboru a k jeho aktivizácii. Od roku 1995 súbor začal opäť s pravidelnou činnosťou. Inovuje zachovalé zvyky a obyčaje, s ktorými vystupuje v obci pri rôznych príležitostiach:

 •  Fašiangové slávnosti
 •  Deň matiek
 •  Stavanie májov
 •  Deň úcty k starším
 •  Jánske ohne
 •  Pochovávanie basy
 •  Vianoce a pod ...


Tohto času má folklórna skupina 14 členov, ktorí obetujú svoj voľný čas na nácvik vyššie spomínaných folklórnych pásiem, s cieľom oživiť staré tradície z nášho regiónu a zachovať ich pre budúcu generáciu.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo