Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

ROK 2023

Fojtík Ján
Kuljovská Eva
Kocifaj Alojz
Jedináková Mária
Jedinák Anton
Droščák Miroslav
Murgašová Marcela
Košťalová Mária
Blahutová Milada
Záteková Júlia, Mgr.
Jánošíková Jarmila
Kormancová Anna
Baričiak Peter
Zátek Marian, Mgr.
Bukovan Marcel
Podolák Ondrej
Jedinák Pavol
Brezáni František, Mgr.
Podmanická Júlia

 

ROK 2022 

Borisová Ivana
Holienčin František
Červeníková Lena
Jedináková Zdeňka
Jendrišák Stanislav, Ing.
Kublová Alena
Pytel Peter
Kocifaj Ján
Mravec Marcel
Fojtíková Ľubica
Privarčáková Jarmila
Piatková Mária
Berthová Mária
Jedinák Jozef
Jedinák Miroslav
Jedináková Anna
Martášek Ján
Harnas Miroslav
Hlavatý Dušan
Jantoš Peter, Mgr.
Backa Milan
Martykán Peter
Čierňavová Viera
Račková Miroslava
Rovňaníková Marcela
Backová Mária
Špilák Martin
Rovňaník Jozef
Oškrobaná Irena
Kuric Pavol


ROK 2021

Backa Pavol
Budošová Eva, Mgr.
Budoš Jozef
Czarnecká Milada
Červeníková Janka
Frančiaková Renáta
Grueber Richard
Hulák Ján
Jánošík Pavol
Jantoš Vladimír
Jendrišáková Mária
Jedinák Ján
Jedinák Peter
Jedináková Milada
Kašuba Ján
Kocifaj Milan
Kubeňová Vlasta
Kubla Ľubomír
Kučáková Eva
Kuljovská Mária, PhDr.
Kuricová Agnesa
Kuric Jaroslav
Lehocký Peter
Masariková Jozefa
Masaryk Jozef
Michalec František
Mináriková Elena
Mitková Mária
Mravcová Marta
Murgaš Pavol
Nečedová Mária
Ozaňáková Iveta
Podolák Miloš
Sýkorová Renáta
Vaškovičová Anna


ROK 2020

Čimborová Iveta
Ďurinková Jana
Fuňák Adam
Grueberová Anna
Hlavatý Ľubomír
Jánošík Jozef
Janošíková Dagmar
Jánošíková Jana
Jedinák Ondrej
Jendrišák František
Kašubová Anna
Kolenová Jana, Mgr.
Košťál Jozef
Kucharčík František
Kuricová Jana
Kuricová Janka
Margušová Ľuba
Martikán Jozef
Meleš Miloš
Mikulová Mária
Minarčík Dušan
Minarčík Jozef
Nevedel Jozef
Ondrušík Pavol
Országhová Anna
Oškrobaný Jozef
Podmanický Marián
Potočár Jozef
Pupík Zdeno
Skaličanová Janka
Stasinková Daniela
Stasinková Danka
Šadláková Anna
Štrbová Mária
Valek Eduard

 

ROK 2019

Hlavatá Natálie
Hrbáčiková Zlatica
Janasová Viera
Jantošová Alena
Jedinák Ján
Jedinák Jozef
Jedináková Danka
Jedináková Marcela
Kadašová Dana
Kopásková Vlasta
Kováčová Milada
Kubalová Dana
Kubeň Alexander
Kuric Peter
Maluniaková Janka
Masarik Anton
Masariková Milada
Mešťanik Anton
Nečeda Jaroslav
Pagáč Pavol
Pagáčová Anna
Raček Ján
Račková Mária
Starečková Anna
Stasinka Miroslav
Stehel Ján, Ing.
Šikulová Mária
Šimášková Janka
Šlapková Daniela
Tomčala Pavol
Tomčalová Helena
Vrbjárová Iveta

 

ROK 2018

Boris Ján
Budoš Miroslav
Cuperová Jozefa
Červeník Ladislav
Červeníková Eva
Dominková Mária
Fojtíková Janka
Gerová Vlasta
Hanková Mária Ing.
Harvanová Anna
Harvanová Anna
Hlavatý Jozef
Jánošík Juraj
Jarabica František
Jedinák Pavol
Jedinák Peter
Jedináková Monika
Juračková Mária
Kormanec František
Kováč Peter
Kuljovský Jozef
Margušová Renáta
Martášková Marta
Matušíková Janka
Mikoláš Jozef
Minarčíková Mária
Minarčíková Štefánia
Minárik Marcel
Oškrobaná Marta, Ing.
Oškrobaná Vlasta
Oškrobaný František
Plačková Mária
Plaštiaková Vlasta
Pohančeník Ivan
Potočárová Jana
Stasinka Vladislav
Šimašková Emília
Škor Peter
Šlapková Mária
Šurkala Stanislav

 

ROK 2017

Čierňava Alexander
Frančiak Vladimír
Jantoš Jozef
Jantošová Ľubomíra
Jedinák Milan
Jedinák Pavol
Kadaš Pavol
Kullová Božena
Kocifajová Iveta
Kocifajová Viera
Kubalová Marta
Kuljovský Jozef
Madaj František
Mikolášová Milada
Mitka Štefan
Murgašová Mária
Neveďal Jozef
Nevedel Jozef
Podoláková Božena
Šadlák Peter
Vaškovič Vojtech
Voříšková Margita

 

ROK 2016

Backa Milan
Backová Viera
Bakalová Anna
Červeník Pavol
Gera Vladimír
Janas Jozef
Janošík Milan
Jantošová Jana
Jedinák Štefan
Jonek Miloslav
Jurina Ladislav
Kašubová Emília
Kocifajová Mária
Koman Marián
Koňušík Milan
Koperová Anna
Košťál Jaroslav
Kubala Viliam
Kuric Milan
Macurová Mária
Marguš Milan
Masarik Jozef
Neveďalová Pavlína
Ondrušík Ján
Országh Igor
Pagáč Peter
Pitek Miroslav
Plešivka František
Plešivková Vlasta
Podolák Pavol
Pohančeníková Mária
Rudincová Iveta
Šlapková Mária

 

ROK 2015

Backa František
Bátorek Dušan
Červeníková Mária
Čimbora Miloš
Heľová Anna
Jánošíková Anna
Jedinák Jozef
Jedináková Božena
Jedináková Vlasta
Kocifaj Ján
Komanová Božena
Letenaiová Ľuba
Maluniak Jozef
Martikán Anton
Martikánová Eva
Masaryk Alojz
Nevedel Vladimír
Podolák Peter
Skaličan Anton
Smžová Anna
Starečková Božena
Sýkora Jozef
Šadlák Pavol
Šadláková Marta
Válková Jarmila

 

ROK 2014

Abdul Karim El-abed, Ing.
Bakala Ján
Červeník František
Droščák Pavol
Dubovická Margita
Frančiaková Anna
Harvan Jozef
Harvanová Marta
Heľo Miroslav
Jedinák Alojz
Jedinák Anton
Jurinová Anna
Káčeriková Zlatica
Kocifaj Tomáš
Kovaľová Anna
Labák Ján
Lehocká Eva
Marguš Pavol
Martášek Štefan
Minarčík František
Murgaš Jozef
Siptáková Alena
Šimášek Jaroslav
Šľapka Jozef
Štrbák Ján
Šusteková Mária
Šutovská Štefánia
Valiašková Ingrid
Zuščák Ján

 

ROK 2013

Abdul Karimová Milada Ing.
Backa Rudolf
Červeník Ján
Frančiak Jozef
Harantová Mária
Jantoš Alojz
Jantoš Miroslav
Jedináková Viera
Kocifaj Ján
Kocifaj Milan
Kocifaj Štefan
Koščalová Viera
Kuric Anton
Loderová Božena
Martášek Pavol
Martikán Milan
Martykaňová Anna
Martykaňová Daniela
Murgaš Ivan
Nečeda Jozef
Nečedová Mária
Oškrobaný Peter
Podoláková Vlasta
Pytlová Anna
Sipták Miroslav
Stasinková Anna
Szabo Jozef
Szabová Viera
Škorík Jozef
Šustek Pavol
Truchlá Emília
Válková Eva
Zuščáková Elena
Zuzčák Jozef

 

ROK 2012

Červeník Jozef
Hanko Pavol
Kocifajová Anna
Oškrobaná Irena
Smržo Vladimír
Ficková Margita
Janas Pavol
Ondrušíková Viera
Pytlová Anna

 

ROK 2011

Ing. František Jedinák
Jedináková Emília
Kubicová Marta
Michalcová Anna
Steinbergerová Božena
Šlapka Emil
Koščál František
Plaček Peter
Backová Emília
Vojtušová Elena
Vojtušová Mária
Baník Jozef
Koman Pavol
Hlavatá Margita
Lachman Štefan
Ing. Pytel Rudolf
Pytlová Eva
Ing. Válek Milan


region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo