Aktuálne dianie

vakcina na covid 19 nowatObec Zborov nad Bystricou spoločne s Kysuckou nemocnicou s poliklinikou v Čadci oznamujú o možnosti očkovania proti ochoreniu COVID-19 vakcínou od spoločností Pfizer. Očkovanie bude prebiehať priamo v našej obci v sále obecného úradu a prihlásiť sa môžu všetci záujemcovia vo veku 18+ a chcú sa očkovať 1., 2., resp. 3.dávkou vakcíny..

thumb i 5504714

Zubná lekárka MUDr. Gabriela Pečková oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti ponúka možnosť odhlásenia sa z poskytovania dentálnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí sa rozhodnú vybrať si nového zubného lekára.

thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 24.01.2022 (t.j. pondelok) od 07.30 hod. do 16.30 hod.

v3kjpoijpoijPrajeme Vám radostné prežitie vianočných sviatkov

 a v novom roku 2022 hlavne veľa zdravia!

thumb piattaformaPri kontrole vedenia VN 114 od ES Čadca po UV 2 časť TS Kalinov po UV 20v k. ú. Zborov nad Bystricou (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením. Zistené skutočnosti sú v rozpore so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike).

stapel av dokument 8197DODATOK č. 02 k VZN č. 02/2019 Obce Zborov nad Bystricou o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link: