Aktuálne dianie

poziar 04Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

riaditelske volnoRiaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

janske ohne 2 2018Obec Zborov nad Bystricou a FSk Zborovanka

Vás pozývajú na ,,Jánske ohne"

v sobotu 23. júna 2018 od 19.00 hod. na Ihrisku u Komanov.

strategicky dokument Krasno.2Oznámenie Obce Zborov nad Bystricou

o možnosti nahliadnutia do strategického dokumentu.

Obrázok1 tvOznamujeme občanom, ktorí využívajú káblovú televíziu, že bude v našej obci vykonaná výmena starých káblov za nové optické káble. Občania, ktorých sa táto výmena bude týkať, dostanú do svojich schránok list s podrobnými informáciami od spoločnosti TES Media, s.r.o.

Psi salon a lazne 1 Dňa 16.06.2018 (sobota) sa v našej obci uskutoční

HROMADNÁ VAKCINÁCIA.

Plagat DRiak VeLka bankovA lupez fotoOchotnícke divadlo DRIAK Vás srdečne pozýva

na premiéru divadelnej komédie ,,Veľká banková lúpež"

v nedeľu 24. júna 2018 o 17.00 hod. v sále obecného úradu.