Aktuálne dianie

zsk vakcina 460x175Žilinský samosprávny kraj

dáva do pozornosti motivačné videá k vakcinácii

prezentacia1jhiohjRiaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou v zmysle zákon č. 245/2008, § 59 a vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášok č. 308/2009, 438/2020 Z.z oznamuje, že zápis detí do MŠ sa uskutoční v termíne od 3. mája do 14. mája 2021.

cerveny okreskopkpoVážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na aktuálnu situáciu na našej škole a odporučenie RUVZ v Čadci a v súlade rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 sa prezenčné vyučovanie pre žiakov I. aj II. stupňa na našej škole obnovuje od 5. mája 2021:

1619772753384S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, stromov, ktoré sú symbolom víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky.

Aj tento rok sme i napriek nepriaznivej situácii v našej obci postavili máj. Je to tradícia, ktorú sa oplatí zachovať a udržiavať.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli.

Bez názvu shjaphapOznamujeme tým obyvateľom, ktorí sa nemohli z akýchkoľvek dôvodov sčítať sami, napr. zo zdravotných dôvodov a pod., že asistované sčítanie obyvateľov bude v našej obci prebiehať od 03.05.2021 do 13.06.2021.

i 6234092Oznamujeme Vám, že mobilné odberné miesto na antigénové testovanie COVID -19 v našej obci bude tento víkend ZATVORENÉ.

stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 01/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení HARMÓNIA – Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link: