Aktuálne dianie

stapel av dokument 8197Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 Obce Zborov nad Bystricou o poskytovaní sociálnych služieb, určení výšky platieb a platenia za úhrady za poskytované sociálne služby a o podmienkach platenia a financovania v zariadení Harmónia – Zariadenie pre seniorov Zborov nad Bystricou (ďalej len zariadenie „Harmónia“) si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm.a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 32. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2014 - 2018, ktoré sa bude konať dňa 17. augusta 2018 (piatok) o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

tanecnew

Obec Zborov nad Bystricou

Vás srdečne pozýva na

,,Prehliadku spoločenských tancov"

vo štvrtok 2. augusta 2018 od 16.00 hod. do 18.00 v sále Obecného úradu.

37267234 2070847403233458 461513228300582912 oV nedeľu 15.7.2018 Obec Zborov nad Bystricou zorganizovala pre všetkých fanúšikov poriadny futbalový zážitok. 14. ročník Turnaja in memoriam Jána Podoláka patril, tak ako každý rok, nadšencom tohto športu.

37197246 2071705646480967 1153705748455227392 oPri príležitosti životného jubilea – 50 rokov života duchovného správcu našej farnosti Mgr. Petra Škora - sa v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Zborove nad Bystricou konala 15. júla 2018 slávnostná sv. omša. Popri našich občanoch bola prítomná takmer stovka farníkov z obce Dlhé Pole. Náš pán farár medzi nimi pôsobil 10 rokov (2006 – 2016).

Futbalovy turnaj 2018Obec Zborov nad Bystricou a TJ SNAHA Zborov nad Bystricou

Vás pozývajú na

,,Futbalový turnaj in memoriam Jána Podoláka - 14. ročník"

v nedeľu 15. júla 2018 od 9.00 hod. na Ihrisku u Komanov.

i 518730Dňa 19.08.2018 /nedeľa/ sa v Obci Zborov nad Bystricou v spolupráci s Občianskym združením CYKLOKYSUCE a obcou Oravská Lesná uskutočnia Cyklistické preteky - „Kysuce, Orava cez kopec 2018 - 2. ročník" a súťaž vo varení kotlíkového gulášu „In memoriam Anna Válková - 3. ročník“.