Aktuálne dianie

thumb 149682 seniori clanokWNakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto dochádza doposiaľ neznámym páchateľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch za účelom vylákania finančnej hotovosti Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci žiada o pomoc občanov a ich spoluprácu.

thumb volby prezidenta 2019V súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 16. marca 2019 a v prípade 2. kola 30. marca 2019 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny Vám oznamujeme e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

thumb Zborov 27 03 2017Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 10. marca 2019 funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou.

thumb volby do europskeho parlamentu 2014 informacieVoľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod.

thumb volba prezidenta 2019V súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 16. marca 2019 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny Vám oznamujeme

Erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva starosta obce 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Zborov nad Bystricou vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa bude konať dňa 8. februára 2019 (piatok) o 17.00 hod. v kancelárii starostu obce Zborov nad Bystricou.

 

thumb volba prezidenta 2019V súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 16. marca 2019 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny, podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb starosta obce Zborov nad Bystricou menuje za