Aktuálne dianie

Oznam poštaObec Zborov nad Bystricou spoločne so Slovenskou poštou oznamuje širokej verejnosti, že pobočka Slovenskej pošty v Zborove nad Bystricou bude dočasne presťahovaná do priestorov obecného úradu z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie.

230543475 4342163482529907 7631968727374099063 nVážení občania!

V poslednej dobe zisťujú pracovníci Zberného dvora na tried. plastov a papiera, že sa v 1 100 l kontajner. na plast, papier a sklo na stanoviskách nachádza veľké množstvo biolog. komunál. odpadu v rôznom stupni rozkladu, inými slovami, že si niektorí naši obyv. zamieňajú svoje popolnice, resp. nádoby na bioodpad s kontajnermi na plast, papier a sklo.

oznam stravaDňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú zmeny v poskytovaní dotácie na stravu.

87de1800 11e3 43f6 ada0 b3abf81590d0 dam url4kgxekObčan, ktorý chce nahlásiť škodu spôsobenú zverou na svojom majetku, navštívi Obecný úrad v Zborove nad Bystricou, kde mu pracovníci na 1.poschodí (referát životného prostredia) sprostredkujú kontakt na príslušného poľovníka, ktorý po oznámení škody situáciu prešetrí a vydá k nej kladné resp. záporné stanovisko.

pozvánka Dňa 22. augusta 2021 / t.j. v nedeľu / sa uskutoční sv. omša

 na Povýškach v Klubine. Všetci ste srdečne vítaní!

fotka 01jiojoNarodenie dieťaťa je pre každého výnimočným okamihom v živote. Takéto chvíle nás nútia nadchnúť sa nad tým, ako je to všetko zázračné usporiadané. Počuť prvýkrát zaplakať svoje dieťa, ako si rodič všimne, že sa naň usmialo, prvé krôčiky... pri týchto okamihoch človek pociťuje neskutočnú radosť zo života. A to je absolútne nenahraditeľné.