Základná škola

OZNAM

Zápis detí do MŠ v školskom roku 2015/2016

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou oznamuje rodičom, že
    zápis do MŠ pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne

OZNAM

Zápis do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční  v utorok 3. februára a v stredu 4. februára 2015 v čase od 12.00 hod. do 15.30 hod. v budove školy I. stupňa.

V mesiaci október 2014 naše deti zo Základnej školy v Zborove nad Bystricou tvorili. Na krúžku s názvom „Tvorivé dielne“ a „Šikovné ruky“ vyrábali pod vedením vedúcej záujmového útvaru Mgr. Zdenky Backovej krásne korálkové náušnice, letné korálkové náramky, šperkovnice, kvetinové gule, kreatívne obálky i výrobky z odlievanej sadry. Deti boli na krúžku veľmi usilovné a šikovné.

Základná škola s materskou školou

Vedenie školy oznamuje:

Slávnostné zahájenie školského roka 2011/2012 sa uskutoční  dňa 05. septembra 2011 / pondelok / a to nasledovne:
08.00 hod. - slávnostná svätá omša v kostole,
09.00 hod. - slávnostné zahájenie v budove školy.
Od utorka 06. septembra sa vyučuje podľa rozvrhu hodín.

Materská škola

Materská škola je v prevádzke od pondelka 05. septembra 2011.
Prevádzka materskej školy v školskom roku 2011/2012 je:
od 06.30 hod. do 16.30 hod.