Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Kontakt  

Zborov nad Bystricou č. 604
023 03 Zborov nad Bystricou

Telefón: 041/ 439 14 87

Materská škola Zborov nad Bystricou nesie vo svojom školskom programe názov "Dráčik Šikuliačik", ktorý vyplýva z histórie obce a nachádza sa aj v znaku našej školy. V tomto školskom roku máme tri triedy, z čoho sú dve s celodennou dochádzkou a jedna s poldennou dochádzkou. Celkový počet detí je 72, a stará sa o ne 5 kvalifikovaných učiteliek. V našej MŠ kladieme dôraz na zážitkové učenie, deti majú možnosť pracovať v záujmových krúžkoch podľa výberu, vedieme ich ku kladnému vzťahu k prírode, obci a našej vlasti. Náš školský vzdelávací program zahŕňa množstvo ďalších úloh špecifických pre náš región, s ohľadom na podmienky školy. Šikovnosť našich detí prezentujeme na verejnosti výstavkou prác detí vo vitrínach pred obecným úradom v obci, vystúpeniami na verejných akciách a organizovaním besiedok a akadémií k slávnostným dňom v priebehu roka. Pre deti organizujeme množstvo zaujímavých akcií a činnosti, aby ich pobyt v MŠ bol zmysluplný a pre deti zaujímavý, aby aj po rokoch spomínali na svoju škôlku s úsmevom v tvári a radosťou v srdci.

Bc. Marta Capeková, zástupkyňa pre MŠ Zborov nad Bystricou

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo