Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Milada Kováčová
Členovia komisie: Ing. Milan Valek, Pavol Droščák, Vlasta Podoláková, Stanislav Šurkala, Anna Targošová, Róbert Podolák, Anna Pupíková
Tajomník: Mgr. Milada Galgánková

 

Komisia sociálnych vecí a podnikateľskej činnosti

Predseda: František Madaj
Členovia komisie: Dušan Brandis, Róbert Podolák, Jozef Červeník, Anna Homolová
Tajomník: Mgr. Marta Droščáková

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Milan Valek
Členovia komisie: Vlasta Podoláková, Dušan Brandis, Pavol Droščák
Tajomník:
Lenka Smržová

 

 

Komisia na prejednanie priestupkov
Predseda: Vlasta Podoláková
Členovia komisie: Mgr. Marcel Kormanec, Ing. Marianna Kocifajová, PhD.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo