DRIAČIK

DDS Driačik, ktorého zriaďovateľom je ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou začal svoju činnosť v roku 2007. Hlavnou náplňou práce je
zabezpečovať rozvíjanie vedomostnej úrovne žiakov v oblasti dramatizácie a naučiť deti hrať divadlo. Keďže priemerný vek členov bol
10 rokov, začali sme spracuvávať kratšie literárne útvary - bájky, ktoré boli venované najmä detskému divákovi. Po výbere diela nasledujú
citácie, pocitové a pohybové skúšky. Deti musia zvládnuť text naspamäť, osvojiť si charakteristiku postavy a naučiť sa využívať priestor.
Dôležitý je hlasový prejav a pohybové schopnosti.

 

Pri príležitosti MDD sa uskutočnilo v nedeľu 5.6.2011 divadelné predstavenie
pre deti a dospelých v Kultúrnom dome v Zborove nad Bystricou.
DSS Driačik pripravil Rozprávkovú nedeľu, ktorá bola venovaná
všetkým milovníkom rozprávok a hlavne deťom.