Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

ROK 2022

Osobnosti obce za rok 2022 : Božena Bukovanová, Anna Pupíková, Veronika Šlapková, Emília Backová, Agnesa Jedináková, Milan Targoš.

ROK 2021

Osobnosti obce za rok 2021 : Jakub Bezeg, Janka Matušíková a Emília Nevedelová.

ROK 2019

V nedeľu 15. septembra 2019 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého a poslankyne obecného zastupiteľstva obce a zároveň zástupkyňe starostu obce Vlasty Podolákovej cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Emília Ozaňáková - za šírenie a udržiavanie tradícií a za záslužnú činnosť v prospech obce
Mgr. Marta Stasinková - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti školstva a rozvoja obce
Ing. Ľubomír Murgaš - za zásluhy o hospodársky rozvoj obce
„in memoriam“ Ľubomír Országh - za celoživotný prínos v oblasti športu, školstva a rozvoja našej obce (cenu prevzal jeho syn Igor Országh)

 

ROK 2018

Náš spoluobčan p. Ladislav Litva získal ocenenie „Osobnosť Kysúc za rok 2018“, ktoré mu bolo udelená za mimoriadny športový výkon dňa 13. januára 2019 v Kultúrnom dome v Čadci. Táto cena mu bola udelená Kysuckou kultúrnou nadáciou v Bratislave a odovzdaná z rúk predsedu nadácie p. Markuljaka a starostu obce p. Hlavatého.         P. Litvovi prajeme veľa osobných úspechov v oblasti športu, pevné zdravie a rodinnú pohodu.

 

V nedeľu 16. septembra 2018 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého a primátora mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Janka Fojtíková - za šírenie a udržiavanie ľudových tradícií
Ladislav Litva - za športovú reprezentáciu obce
Michal Harant - za dlhoročnú službu v roli organistu (cenu prevzala jeho dcéra Patrícia Dudášová Harantová)

 

ROK 2017

V nedeľu 17. septembra 2017 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého, poslanca NR SR Jána Podmanického a primátora mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Milan Minkoš - za rozvoj športu v obci
Rudolf Murgaš - za rozvoj a zveľaďovanie obce
In memoriam Ján Masaryk - za rozvoj a budovanie obce

Osobnosti obce 2017

 

ROK 2016

V nedeľu 11. septembra 2016 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého, pána farára Petra Škora, zástupkyňe za Žilinský samosprávny kraj Dany Mažgútovej cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Pavlína Jakubcová - za pomoc a aktivitu pri rozvoji obce                                                          
Mária Šlapková - za rozvoj sociálnej oblasti obce
Alojz Martášek - za rozvoj a zveľaďovanie obce

 

ROK 2015

V nedeľu 13. septembra 2015 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností z rúk starostu obce Juraja Hlavatého, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a poslanca NR SR Jána Podmanického cenu starostu obce nasledovní občania Zborova:

Jozef Oškrobaný - za rozvoj a budovanie obce Zborov nad Bystricou
Pavol Droščák - za rozvoj športu v obci Zborov nad Bystricou
Anna Pupíková - za rozvoj kultúry a zachovávanie tradícií v obci Zborov nad Bystricou
Božka Starečková - za rozvoja ochotníckeho divadla a kultúry v obci Zborov nad Bystricou

                                                 

 

ROK 2014

V nedeľu 14. septembra 2014 si prevzali v rámci tradičných Zborovských hodových slávností  z rúk starostu obce PaedDr. Juraja Hlavatého ocenenia za svoju dlhodobú, aktívnu činnosť títo občania Zborova:

-    za celoživotný prínos a výsledky v kultúrnom a folklórnom rozvoji obce Zborov nad Bystricou bola udelená cena „in memoriam“ Anne Margušovej. Cenu prevzala dcéra p. Margušovej.
-    za zveľaďovanie a rozvoj obce Zborov nad Bystricou František Jedinák,
-    za rozvoj a podporu futbalu v obci Zborov nad Bystricou Stanislav  Šurkala,
-    za šírenie dobrého mena a prezentácie obce Zborov nad Bystricou ThLic. Zdeno  Pupík, PhD.
-    za sociálnu činnosť, prácu so seniormi a zdravotne postihnutými v obci Zborov nad Bystricou Anna Válková (p. Anna Válková nás navždy opustila 1.7.2015).      
 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo