Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

ROK 2023

Február

85 rokov: Potočárová Jolana
85 rokov: Martikánová Emília

 

 

ROK 2022

Marec

85 rokov: Murgaš Rudolf
85 rokov: Kolenová Štefánia
85 rokov: Jakubcová Pavlína
91 rokov: Koman Anton

91 rokov: Frnková Anna
85 rokov: Meleš Ignác
85 rokov: Jánošíková Mária
85 rokov: Masaryková Anna
85 rokov: Murgašová Vincencia

 

ROK 2021

Január
85 rokov: Jakubcová Božena
85 rokov: Ondrušíková Jozefína

Máj
85 rokov: Jurina Ján
85 rokov: Byrtus Jozef

Júl
85 rokov: Martikánová Margita

December

85 rokov: Červeníková Anna

 

ROK 2020

Február
85 rokov: Kuricová Agnesa

Apríl
85 rokov: Targošová Emília
85 rokov: Zajková Bernardina

Júl
85 rokov: Backová Irena

August
85 rokov: Jakubcová Anna

November
85 rokov: Fuňáková Veronika

December
85 rokov: Šarlák Pavol

 

ROK 2019

Február
85 rokov: Neveďalová Emília

Marec
85 rokov: Jantoš Milan

Máj
85 rokov: Koščál Emil

September
85 rokov: Zuščáková Mária

 

ROK 2018

Január
85 rokov: Jakubcová Božena

Marec
85 rokov: Kuricová Štefánia

85 rokov: Jánošíková Mária

Máj
85 rokov: Kocifajová Antónia

85 rokov: Nevedelová Vincencia

December
85 rokov: Stasinka Anton

 

ROK 2017

Marec
85 rokov: Jedináková Matylda 

December
85 rokov: Jantoš Anton

 

ROK 2016

Február
85 rokov: Jantošová Margita

Apríl
85 rokov: Kucharčíková Mária

Máj
85 rokov: Frnková Anna

85 rokov: Koman Anton

85 rokov: Murgaš Anton

85 rokov: Kucharčík Emil

85 rokov: Murgašová Mária

85 rokov: Jedináková Vincencia

85 rokov: Minarčíková Štefánia

85 rokov: Mitková Štefánia

85 rokov: Droščáková Pavlína

 

ROK 2015

Február
85 rokov: Čičková Margita

Marec
85 rokov: Jantoš František

Máj
85 rokov: Meleš Karol 

Jún
85 rokov: Targošová Margita

September

85 rokov: Jedináková Arana  

Október
85 rokov: Michalcová Štefánia

 

ROK 2014

Apríl
85 rokov: Jakubcová Irena

  

Jún

85 rokov: Minarčíková Justína 

 

August

85 rokov: Šlapková Anna     

Október
85 rokov: Mitková Emília

December
85 rokov: Jakubcová Arana

 

ROK 2013 

81 rokov: Droščáková Pavlína
              Jedináková Agnesa
              Kocifaj Tomáš
              Jedináková Matylda
              Kuljovská Anna
              Zuščáková Mária
              Jantoš Anton

82 rokov: Jantošová Margita
               Kucharčíková Mária
               Koman Anton
               Frnková Anna
               Murgaš Anton
               Kucharčík Emil
               Harvan Marián
               Murgašová Mária
               Jedináková Emília
               Jedináková Vincencia
               Minarčíková Štefánia
               Mitková Štefánia

83 rokov: Minarčík Pavol
              Čičková Margita
              Jantoš František
              Meleš Karol
              Macangová Zuzana
              Targošová Margita
              Jedináková Arana
              Michalcová Štefánia

84 rokov: Jedináková Mária
               Piteková Pavlína
               Jakubcová Irena
               Minarčíková Justína
               Šlapková Anna
               Mitková Emília
               Zuščák Ján
               Jakubcová Arana

85 rokov: Jedináková Emília
               Nevedelová Mária
              

                  
               Jedináková Cecília

86 rokov: Šlapková Mária
              Válková Anna
              Šusteková Justína
              Piteková Agnesa
              Droščáková Štefánia
              Harvan Matúš
             
87 rokov: Jantoš Ondrej
              Koščaliková Štefánia
              Mitková Cecília
              Podoláková Anna
              Stasinková Anna
              Pitek Anton

88 rokov: Masaryková Justína
              Piteková Mária

89 rokov: Jantošová Emília
              Jedináková Arana

 

ROK 2012

81 rokov: Jantošová Margita
               Kucharčíková Mária

82 rokov: Čičková Margita
               Minarčík Pavol
               Jantoš František

83 rokov: Jakubcová Irena
              Jedináková Emília
              Jedináková Mária
              Kubalová Pavlína 
              Piteková Pavlína

85 rokov: Šlapková Mária


               Válková Anna

               Šusteková Justína

               Piteková Agnesa

               Droščáková Štefánia

               Harvan Matúš

              

86 rokov: Jantoš Ondrej
               Koščaliková Štefánia

87 rokov: Podoláková Štefánia

88 rokov: Jantošová Emília

89 rokov: Podoláková Júlia  

 

ROK 2011

81 rokov: Čičková Margita
              Jánošíková Anna
              Jantoš František
              Jedináková Arana
              Meleš Karol
              Michalcová Štefánia
              Minarčík Pavol

82 rokov: Jakubcová Arana
              Jakubcová Irena
              Jedináková Mária
              Kovaľ Štefan
              Kubalová Pavlína
              Minarčíková Justína
              Mitková Emília
              Piteková Pavlína

83 rokov: Jedináková Cecília
              Jedináková Emília
              Labáková Jozefína
              Nevedelová Mária

84 rokov: Čička Jozef
              Droščáková Štefánia
              Harvan Matúš
              Piteková Agnesa

85 rokov: Jantoš Ondrej
              Koščaliková Štefánia
              Mitková Cecília


              Pitek Anton
              Podoláková Anna
              Stasinková Anna

86 rokov: Masaryková Justína
              Neveďal Emil
              Piekarský Stanislav
              Piteková Mária
              Podoláková Štefánia
              Stasinka Anton

87 rokov: Jantošová Emília
              Jedináková Arana
              Rusnáková Hermína

88 rokov: Kubicová Anna
              Oškrobaná Hermína
              Podoláková Júlia

89 rokov: Hlavatá Justína
              Králik Ľudovít - Náš spoluobčan nás navždy opustil dňa 26.05.2012. Česť jeho pamiatke.
              Masaryk Gašpar
              Nevedelová Pavlína - Naša spoluobčianka nás navždy opustila dňa 05.08.2011. Česť jej pamiatke.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo