Komunálne voľby 2018

zapisovatelka pixabay rodicka 600x450V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 10. novembra 2018 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny, podľa § 169 ods. 6 volebného zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Zborov nad Bystricou menuje za

20886 podpis zmluva pero clanokWV súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 10. novembra 2018 v čase od 07:00 hodiny do 22:00 hodiny, Obec Zborov nad Bystricou v súlade s §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov oznamuje, že počet obyvateľov Obce Zborov nad Bystricou ku dňu vyhlásenia volieb je 2254.

Podmaz2018Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.