Komunálne voľby 2018

komunalne volbyObec Zborov nad Bystricou uverejňuje podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce a zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

 

i5215865 oHlRq 1535923859V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod., podľa harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb starosta obce Zborov nad Bystricou menuje tieto zapisovateľky:

komunalne volbyV zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

zapisovatelka pixabay rodicka 600x450V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 10. novembra 2018 v čase od 07:00 do 22:00 hodiny, podľa § 169 ods. 6 volebného zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Zborov nad Bystricou menuje za

20886 podpis zmluva pero clanokWV súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 10. novembra 2018 v čase od 07:00 hodiny do 22:00 hodiny, Obec Zborov nad Bystricou v súlade s §171 ods. 9 a §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov oznamuje, že počet obyvateľov Obce Zborov nad Bystricou ku dňu vyhlásenia volieb je 2254.

Podmaz2018Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.