Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Dňa 15. novembra 2014 sa konali ,,Voľby do orgánov samosprávy obcí".
Po spočítaní zápisníc sa na voľbách v našej obci oficiálne zúčastnilo 73,31% voličov.

Výsledky volieb na funkciu starostu obce
1. PaedDr. Juraj Hlavatý - 1 083 hlasov
2. Ing. Jozef Čička - 193 hlasov
3. Štefan Kocifaj - 28 hlasov


Výsledky volieb na funkciu poslancov Obecného zastupiteľstva
1. Ľubomír Kubla - 567 hlasov
2. Milada Abdul Karimová, Ing. - 479 hlasov
3. Marta Stasinková, Mgr. - 479 hlasov
4. Stanislav Šurkala - 399 hlasov
5. Milada Kováčová - 375 hlasov
6. František Madaj - 353 hlasov
7. Ľuboš Ďurana - 342 hlasov
8. Milan Targoš - 316 hlasov
9. Anna Válková - 314 hlasov

10. Vlasta Podoláková - 284 hlasov
11. Pavol Podolák - 268 hlasov
12. Stanislav Frnka - 266 hlasov
13. Pavol Murgaš - 251 hlasov
14. Pavol Koman - 249 hlasov
15. Jozef Čička, Ing. - 247 hlsov
16. Anton Macanga - 247 hlasov
17. Milan Jánošík, Ing. - 238 hlasov
18. Jozef Kuljovský - 237 hlasov
19. Miroslav Ozáňak - 212 hlasov
20. Pavol Jedinák - 209 hlasov
21. Štefan Kocifaj - 208 hlasov
22. Emília Čičková, MUDr. - 206 hlasov
23. Pavol Kadaš - 198 hlasov
24. Janka Matušíková - 195 hlasov
25. Milan Valek, Ing. 155 hlasov
26. Ján Válek, Bc. - 155 hlasov
27. Jozef Nečeda - 150 hlasov
28. Emil Mitka, Ing. - 143 hlasov
29. Anna Jedináková - 142 hlasov
30. Jana Jánošíková, Mgr. - 119 hlasov
31. Júlia Podmanická - 88 hlasov

Definitívne výsledky volieb si môžte pozrieť aj na http://www.volbysr.sk/oso2014/sk/tab14.html.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo