Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Projekt s názvom:
"Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zborov nad Bystricou"
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
"Investícia do Vašej budúcnosti"

projekt osvetlenie loga


Projekt s názvom:
„Chceme čistú vodu na Slovensku i Česku"
Kód ITMS: 22420220022

loga projekt 2 voda


Projekt s názvom:
,,Riešením problematiky separovania odpadu k lepšiemu životnému prostrediu v obci"
Kód projektu: 24140110222
Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou /„Kohézneho fondu"/ z fondov EÚ. „Investícia do Vašej budúcnosti"

loga projekt separovanie odpadu


Projekt s názvom:
"Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou"
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie.
"Investícia do Vašej budúcnosti"

loga projekt separovanie odpadu

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo