Dračice

Súbor Dračice pracuje na základnej škole pod vedením pani učiteľky Harnasovej od roku 1997. Prešiel rôznymi premenami. Najskôr pracoval ako tanečný krúžok, kde žiaci tancovali moderný a scénický tanec. Neskôr sa uberal cestou k roztlieskavačkám (tanec s pom-ponami) a gymnastike (cvičeniu s gymnastickými stuhami). Dračice vystupujú na školských i mimoškolských aktivitách, na futbalových zápasoch, prehliadkach,súťažiach.