Zaujímavosti obce

V našom katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou v časti „KAMEŇOLOM“ sa vďaka Správe Chránenej krajinnej oblasti Kysuce obnovila reprodukčná lokalita pre obojživelníky. Túto oblasť nájdete v uzavretom lome na rozmedzí katastrov Zborov nad Bystricou a Klubina.

 

Značnú časť zásluhy má na tom pracovník CHKO KYSUCE, zoológ Peter Drengubiak. Jeho príbeh a pohľad na obnovenú mokraď:
Pred pár rokmi som zhruba v tomto období navštívil Španielsko, za účelom poznávania miestnej bioty. Krajina krásna, ale už v apríli boli v okolí rodného mesta Pabla Picassa korytá tokov úplne bez vody. Neveriacky som „zízal“ a pýtal sa sám seba, je toto možné? Ubehlo pár rokov a podobný pocit som zažil minuloročnú a práve prebiehajúcu jar na Kysuciach pri monitorovaní mokradí. Postupne ich kontrolujeme a prvá otázka pri návšteve každej jednej lokality znie: „A kde je voda???“ Roztopený sneh zo zimy bohatej na zrážky už „vypila“ krajina, odtiekli v riekach, alebo skončili v atmosfére a jarné dažde v nedohľadne…

Fojtov potok patrí  do CHKO KYSUCE, nachádza sa tu viacero chránených druhov rastlín a živočíchov. Patrí k zaujímavým a krásnym kútom našej obce.

Fojtov potok sa nachádza v strede obce, tvorí jednu z mnohých dolín, ktoré sa tiahnu od hlavnej cesty smerom do chotára obce. Ak pôjdeme smerom od prameňa nájdeme tam veľa zaujímavosti prírody, ale aj činnosti človeka. Po obidvoch stranách sa nachádzajú pozostatky pastierskej činnosti našich predkov tzv. „cholvárky“, z ktorých mnohé sú dnes prestavané ako víkendové chaty. Do Fojtovho potoka chodia ľudia za oddychom. Príroda tu je veľmi pekná, nachádza sa tu mnoho zákonom chránených rastlín a živočíchov. Je tu dosť prírodných výtvorov, ktoré ľudia ani nevnímajú, preto je potrebné na ne upozorniť. Okrem pekného prostredia, ktoré upúta vaše oko, sa tu dá pestovať turistika, pretože sa touto lokalitou dostanete až na Veľkú Raču, ktorá je vyhľadávanou turistickou oblasťou a tiež aj do iných zaujímavých  častí nášho chotára. Mnohí ľudia v tejto lokalite vyhľadávajú pramene vody, lebo sa traduje, že je liečivá. Chodia k prameňom každý víkend a niektorí aj častejšie, pestujú turistiku a vodu si prinášajú aj do domácností. Ďalší, ktorí tu majú už spomínané chaty tu trávia všetky pekné dni, alebo aj dovolenku. Táto lokalita je aj rajom pre hubárov.

Náučno – informačné tabule s popisom a fotodokumentáciou lokality sú osadené na siedmych  miestach spolu s lavičkami ako odpočívadlá pre návštevníkov. Posledné odpočívadlo – posedenie a informačná tabuľa sa nachádza pri prameni „Hladnej vody“.

Autobusove zastavky 1