Zaujímavosti obce

V Zborove nad Bystricou vyrástla v rokoch 2018 - 2019 nová vyhliadková veža, ktorej účelom je protipožiarna monitorovacia činnosť. Nachádza sa v južnej časti katastrálneho územia, v tesnej blízkosti vrcholu Hladký vrch, v nadmorskej výške cca 750 metrov. Svojím výhodným umiestnením umožňuje monitorovať výraznú časť lesov v danom území.

Investorom stavby je lesné spoločenstvo Zborov nad Bystricou a na tejto veži sa nachádzajú kamerové systémy, ktoré sú napojené na Krajské stredisko Hasičského a záchranného zboru v Žiline, ktoré pravidelne monitoruje okolité lesy. Vyhliadková veža je sprístupnená aj pre verejnosť a dostanete sa k nej rôznymi turistickými trasami.

K výstavbe cyklotrasy pristúpil Mikroregión Bystrická dolina v auguste 2011. Trasa je situovaná po telese bývalej lesnej úvraťovej železničky, ktorá premávala od prvej polovice minulého storočia z Novej Bystrice až po Oščadnicu. Stavba „Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy“ sa realizovala prostredníctvom cezhraničného projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko-slovenskom pohraničí“ z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Výstavba diela bola ukončená v októbri 2012. V rámci realizácie došlo i k osadeniu drobnej architektúry, ktorá pozostáva z informačných tabúľ, lavičiek, stojanov na bicykle a košov na odpadky. Súčasťou cyklotrasy je aj zvislé a vodorovné dopravné a turistické značenie.

V našom katastrálnom území obce Zborov nad Bystricou v časti „KAMEŇOLOM“ sa vďaka Správe Chránenej krajinnej oblasti Kysuce obnovila reprodukčná lokalita pre obojživelníky. Túto oblasť nájdete v uzavretom lome na rozmedzí katastrov Zborov nad Bystricou a Klubina.

 

Značnú časť zásluhy má na tom pracovník CHKO KYSUCE, zoológ Peter Drengubiak. Jeho príbeh a pohľad na obnovenú mokraď:
Pred pár rokmi som zhruba v tomto období navštívil Španielsko, za účelom poznávania miestnej bioty. Krajina krásna, ale už v apríli boli v okolí rodného mesta Pabla Picassa korytá tokov úplne bez vody. Neveriacky som „zízal“ a pýtal sa sám seba, je toto možné? Ubehlo pár rokov a podobný pocit som zažil minuloročnú a práve prebiehajúcu jar na Kysuciach pri monitorovaní mokradí. Postupne ich kontrolujeme a prvá otázka pri návšteve každej jednej lokality znie: „A kde je voda???“ Roztopený sneh zo zimy bohatej na zrážky už „vypila“ krajina, odtiekli v riekach, alebo skončili v atmosfére a jarné dažde v nedohľadne…

Fojtov potok patrí  do CHKO KYSUCE, nachádza sa tu viacero chránených druhov rastlín a živočíchov. Patrí k zaujímavým a krásnym kútom našej obce.

Fojtov potok sa nachádza v strede obce, tvorí jednu z mnohých dolín, ktoré sa tiahnu od hlavnej cesty smerom do chotára obce. Ak pôjdeme smerom od prameňa nájdeme tam veľa zaujímavosti prírody, ale aj činnosti človeka. Po obidvoch stranách sa nachádzajú pozostatky pastierskej činnosti našich predkov tzv. „cholvárky“, z ktorých mnohé sú dnes prestavané ako víkendové chaty. Do Fojtovho potoka chodia ľudia za oddychom. Príroda tu je veľmi pekná, nachádza sa tu mnoho zákonom chránených rastlín a živočíchov. Je tu dosť prírodných výtvorov, ktoré ľudia ani nevnímajú, preto je potrebné na ne upozorniť. Okrem pekného prostredia, ktoré upúta vaše oko, sa tu dá pestovať turistika, pretože sa touto lokalitou dostanete až na Veľkú Raču, ktorá je vyhľadávanou turistickou oblasťou a tiež aj do iných zaujímavých  častí nášho chotára. Mnohí ľudia v tejto lokalite vyhľadávajú pramene vody, lebo sa traduje, že je liečivá. Chodia k prameňom každý víkend a niektorí aj častejšie, pestujú turistiku a vodu si prinášajú aj do domácností. Ďalší, ktorí tu majú už spomínané chaty tu trávia všetky pekné dni, alebo aj dovolenku. Táto lokalita je aj rajom pre hubárov.

Náučno – informačné tabule s popisom a fotodokumentáciou lokality sú osadené na siedmych  miestach spolu s lavičkami ako odpočívadlá pre návštevníkov. Posledné odpočívadlo – posedenie a informačná tabuľa sa nachádza pri prameni „Hladnej vody“.

Autobusove zastavky 1