Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

fojtov naucny chodnikFojtov potok patrí  do CHKO KYSUCE, nachádza sa tu viacero chránených druhov rastlín a živočíchov. Patrí k zaujímavým a krásnym kútom našej obce.

Fojtov potok sa nachádza v strede obce, tvorí jednu z mnohých dolín, ktoré sa tiahnu od hlavnej cesty smerom do chotára obce. Ak pôjdeme smerom od prameňa nájdeme tam veľa zaujímavosti prírody, ale aj činnosti človeka. Po obidvoch stranách sa nachádzajú pozostatky pastierskej činnosti našich predkov tzv. „cholvárky“, z ktorých mnohé sú dnes prestavané ako víkendové chaty. Do Fojtovho potoka chodia ľudia za oddychom. Príroda tu je veľmi pekná, nachádza sa tu mnoho zákonom chránených rastlín a živočíchov. Je tu dosť prírodných výtvorov, ktoré ľudia ani nevnímajú, preto je potrebné na ne upozorniť. Okrem pekného prostredia, ktoré upúta vaše oko, sa tu dá pestovať turistika, pretože sa touto lokalitou dostanete až na Veľkú Raču, ktorá je vyhľadávanou turistickou oblasťou a tiež aj do iných zaujímavých  častí nášho chotára. Mnohí ľudia v tejto lokalite vyhľadávajú pramene vody, lebo sa traduje, že je liečivá. Chodia k prameňom každý víkend a niektorí aj častejšie, pestujú turistiku a vodu si prinášajú aj do domácností. Ďalší, ktorí tu majú už spomínané chaty tu trávia všetky pekné dni, alebo aj dovolenku. Táto lokalita je aj rajom pre hubárov.

Náučno – informačné tabule s popisom a fotodokumentáciou lokality sú osadené na siedmych  miestach spolu s lavičkami ako odpočívadlá pre návštevníkov. Posledné odpočívadlo – posedenie a informačná tabuľa sa nachádza pri prameni „Hladnej vody“.

 

Prameň Hladná voda

Charakteristiku vody udáva BOR + LITIUM + VÁPNIK. Je to voda hojivá, dezinfekčná, protizápalová. Pôsobí veľmi blahodarne na všetky kožné ochorenia. Tlmí bolesť, čistí krv, upokojuje nervovú sústavu. Má priaznivý vplyv na srdcovú činnosť, pôsobí preventívne proti bujneniu (proti nádorovo), pôsobí hojivo na očné neduhy.

HLADNÁ VODA – zloženie:

Vápnik 1000 mg/ 500 000 lj

Chróm 300 mg/30 000 lj                    (lj = liečivá jednotka)

Lítium 2 000 mg/400 000 lj               (udáva aktivitu prvku)

Bór 31 mg/ 3 000 000 lj

 

Čo ponúka trasa, ktorú absolvujete, ak nás navštívite:

  • osadením informačných tabúľ sme sprístupnili poznatky o výskyte chránených rastlín a živočíchov v danej lokalite
  • deti sa môžu učiť priamo v prírode (riešením projektov s environmentálnym zameraním prispejú k zdokumentovaniu lokality)
  • prispejete k formovaniu kladného prístupu k životnému prostrediu nielen u detí, mládeže, ale aj u širokej verejnosti

Aké možnosti ešte ponúka chodník:

  • náučný chodník môžu využiť aj školy zo susedných obci na exkurzie

 

Tab.1 pri zakladnej skole

Tab.2 pri hlavnej ceste

Tab.3 pri caneckeho chate

Tab.4 nad vlekom Janosikov pozemok

Tab.5 pri Evke Lehockej

Tab.6 nad chatami Matusikova Masaryk

Tab.7 pri hladnej vode

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo