Civilná ochrana

Skúška sirén sa vykonáva s cieľom overenia funkčnosti a zvukového dosahu sirén.
Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod., dvojminútovým stálym tónom sirén.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti varovacej a vyrozumievacej siete v roku 2015:
9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6., 10.7., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11., 11.12.

Nasledujúce informácie Vám nemôžu dať detailný návod na chovanie sa pri všetkých druhoch mimoriadnych udalostí, ale upozorňujú Vás na ich možné najväčšie riziká a nebezpečenstvá.  Cieľom tejto stránky je poskytnúť aspoň základné informácie o tom, ako v prípade ich vzniku reagovať a čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie.

pdfCo_by_mal_vediet_kazdy_v_pripade_ohrozenia.pdf1.73 MB

pdfOchrana_pred_povodnami.pdf384.05 KB

Evakuačné zberné miesta Zborov nad Bystricou: Pitkov, Backov, Hažov, Mičov, Komanov

mapa