Hasiči Zborov

V dňoch 22.09. - 24.09.2011 sa uskutočnilo podpísanie dohody o priateľstve a spolupráci DHZ v Chorvátsku. Starostovia Obce Zborov nad Bystricou a Obce Zdenci podpísali túto dohodu na znak súhlasu o spolupráci medzi hasičskými zbormi. Velitelia hasičských zborov sa zaväzujú, že budú pestovať a rozvíjať priateľské vzťahy, ako i spoluprácu v rámci hasičských zborov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo stretnutie s podpredsedom vlády /poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a rozvoj vidieka/ Božidarom Pankretićom.

Členovia DHZ Zborov nad Bystricou:

 

P. č.                Meno a priezvisko, titul
  1. František Šurkala
  2. Anton Špilák
  3. Jozef Oškrobaný
  4. Michal Pytel st.
  5. Pavol Tomčala
  6. Jozef Marguš
  7. Vladimír Tomčiak
  8. Dušan Pytel
  9. Miroslav Ficek
 10. Jaroslav Stareček
 11. Jaroslav Pagáč
 12. Michal Pytel ml.
 13. Rado Podolák
 14. František Holienčin
 15. Ľubomír Murgaš, Ing.
 16. Miroslav Jantoš
 17. Ján Kocifaj
 18. Pavol Kocifaj
 19. Anton Králik
 20. Michal Gašperák
 21. Daniel Jedinák
 22. František Podolák
 23. František Plešivka
 24. Anton Mitka
 25. Ján Ondrušík
 26. Margita Plešivková
 27.
 28.
 29.
 30.
 31.
 32.
Mária Murgašová
Miroslava Heľová
Michaela Masariková
Róbert Podolák
Miroslav Jedinák
Ľubomíra Jedináková