Erb a symbolika obce

zborov_erb 
 

Súčasný erb obce

V striebornom štíte medzi dvoma zelenými vŕbami s nahor rastúcimi konármi vysoký zelený trávnatý kopec, na ňom čierny obrátený vzlietajúci vták v rovnakej zbroji

zborov100jpg
V znaku je vták so zdvihnutými krídlami a chochlíkom na hlave stojaci na neskutočnom kríku medzi dvoma štylizovanými rastlinami., v kruhopise je nápis : SIGILVM . PAGI . ZBOROV
zborov53

2. Na písomnosti z roku 1875 bola použitá nápisová pečiatka. V strede je slovenský nápis švabachom : Obec Zborow, v kruhopise nemecký nápis : GEMEINDE ZBOROW.

zborov52

1. Nedatovaná pečať o priemere 25 mm typu z roku 1752. V znaku je vták so zdvihnutými krídlami a chochlíkom na hlave stojaci na neskutočnom kríku medzi dvoma štylizovanými rastlinami., v kruhopise je nápis : SIGILVM . PAGI . ZBOROV