Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

V kraji hôr, údolí, riek a potokov - na Kysuciach sa nachádza dedinka Zborov nad Bystricou, ktorú by sme Vám chceli prostredníctvom tohto článku priblížiť.

Zborov_nad_Bystricou_panorama

Poloha a opis obce

Kataster obce sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, severovýchodnej oblasti Kysúc v okrese Čadca. Obec leží na styku Kysuckých beskýd a Kysuckých vrchov v dolnej časti toku rieky Bystrica. Obec leží v doline Bystrice na styku Kysuckej vrchoviny a Kysuckých beskýd. Pohorie Kysuckej vrchoviny má mnohotvárny, pestrý reliéf viazaný na zložitú heterogénnu geologickú stavbu. Celkovo dominuje vrchovitý reliéf, ktorý smerom nahor prechádza do hornatinového.  Pohorie Kysuckých Beskýd má flyšový podklad s príkrovovo - vrásovou štruktúrou porušenou zlomami. Prevažuje pieskovec.


Školstvo

V obci sa nachádza Základná škola spojená s materskou. Prvá škola v Zborove bola jednotriedna rímsko-katolícka ľudová škola u Fojtov, postavená v roku 1850. Nová budova sa začala stavať v roku 1959, dokončená bola v 1960, no výučba prebiehala až do roku 1970 v oboch budovách. V súčasnosti navštevuje školu cez 300 žiakov a škôlku 80. Škola má 16 tried (10 na prvom a 6 na druhom stupni). Pedagogický zbor tvorí 25 učiteľov na ZŠ a 6 učiteľov v MŠ.


Turistika

Obec je vyhľadávaným miestom hlavne kvôli horám plným húb a iných lesných plodov. Cez obec prechádza cyklotrasa začínajúca v Krásne nad Kysucou a končiaca v múzeu vo Vychylovke. Z Krásna tiež vedie po hrebeni červená turist. značka cez Hájnicu, Šlapkov a Matúšov vrch až na Klubinu s peknými výhľadmi do oboch dolín (Krasňanskej i Bystrickej).

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo