MUDr. Pečková Gabriela

 

Pondelok:

Príprava ambulancie: 7.00 - 8,00
Ordinovanie: 8.00 - 12.30
Obed. prestávka: 12.30 - 13.00
Ordinovanie: 13.00 - 14.30
Administratíva: 14.30 - 15.30

Utorok:

Príprava ambulancie: 7.00 - 8,00
Ordinovanie: 8.00 - 12.30
Obed. prestávka: 12.30 - 13.00
Ordinovanie: 13.00 - 14.30
Administratíva: 14.30 - 15.30

Streda:

Príprava ambulancie: 7.00 - 8,00
Ordinovanie: 8.00 - 12.30
Obed. prestávka: 12.30 - 13.00
Ordinovanie: 13.00 - 17.00
Administratíva: 17.00 - 18.00

Štvrtok:

Príprava ambulancie: 7.00 - 8,00
Ordinovanie: 8.00 - 12.30
Obed. prestávka: 12.30 - 13.00
Ordinovanie: 13.00 - 14.30
Administratíva: 14.30 - 15.30

Piatok:

Príprava ambulancie: 7.00 - 8,00
Ordinovanie: 8.00 - 12.30
Obed. prestávka: 12.30 - 13.00

 

Kontakt: 041/43 91 354