Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

skola

Základná škola s materskou školou

Zborov nad Bystricou 604
023 03 Zborov nad Bystricou

Riaditeľ školy: PaedDr. Milan Križan
Zástupkyňa školy: Mgr. Jana Harnasová
Zástupca školy pre MŠ: Bc. Marta Capeková
Vedúca školskej jedálne: Ivana Gerová
Výchovný poradca: Ing. Milada Abdul Karimová
Telefón: 041/43 91 390
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web: https://zszborov.edupage.org/

 

História školy

História školstva v našej obci sa začal písať v roku 1850, kedy bola postavená jednotriedna rímsko-katolícka ľudová škola u Fojtov. Postupne sa počet tried každým rokom zvyšoval. Nová škola sa začala stavať začiatkom roka 1959 takým tempom, že 5. júna 1960 mohli otvoriť novú osemtriednu školu. Otvorenie nového školského roka bolo nezabudnuteľné nielen pre deti, ale aj pre verejnosť. Škola začínala so 17 triedami a 20 pedagógmi. Do roku 1970 sa vyučovalo v novej budove a ešte aj v starých budovách. Neskôr sa prešlo na dvojsmennú prevádzku, ktorá bola realizovaná iba v novej budove.


Súčasnosť

Sme plnoorganizovanou školou, ktorú v súčasnosti navštevuje 332 žiakov, máme 16 tried, 6 na I. stupni a 10 na II. stupni. Už druhý rok vyučujeme cudzie jazyky od 3 ročníka ZŠ. Na škole máme aj špeciálnu triedu, v ktorej vyučujeme žiakov s autizmom podľa špeciálneho programu. Pedagogický zbor je zložený z 25 učiteľov, ktorí všetci majú vysokoškolské vzdelanie. Pri škole pracuje aj ŠKD, ktorý navštevuje 25 detí. Výchovu našich najmenších zabezpečuje 6 učiteliek, máme 82 detí, ktoré sú rozdelené do 3 tried. Dve triedy sú s celodennou prevádzkou a jedna trieda s poldennou prevádzkou.

Úlohy a činnosť školy vychádzajú z Národného programu výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike, z Pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia, orgány školskej správy v školstve a orgány územnej samosprávy na školský rok 2009/2010 a sú rozpracované v pláne práce školy na školský rok 2009/2010.


Filozofia školy

Vychádza z hlavnej funkcie školy - poskytovať kvalitné vzdelávanie a výchovu. Centrom záujmu vedenia školy a pedagogického zboru je žiak, ktorého smerujeme intelektuálne, morálne i emocionálne. Škola prispieva k jeho šťastnému detstvu, rozvíja jeho záujmy, dannosti, pomáha mu získať potrebné vedomosti, aby sa stal platným členom demokratickej spoločnosti. Žiak našej školy bude tvorivo pristupovať k svojím úlohám, bude rád chodiť do školy, bude hrdo vystupovať v prospech svojej školy.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo