Cestovný poriadok

Zo zastávky Zborov nad Bystricou      
                  ZŠ 

                  do

Námestovo, aut. st.
08:35(1)3232       13:37(x)22        19:38(7)26
Nová Bystrica, Škorvaga 06:49(x)10   06:54(6)+       12:02(x)         12:45(6)     
13:10(x)       13:47(x)10     13:49(+)         13:59(x)11       
14:43(x)10   14:51(x)         14:54(6)+       15:40(x)           
17:05(x)+     17:39(x)(6)     17:44(+)         18:09(+)       
18:44(6)       19:04(x)         19:49(x)(6)     22:49
Nová Bystrica, Škorvaga
cez Radôstku, Janotová
14:44(x)11
Nová Bystrica, Škorvaga
cez Veľký potok
10:37(x)
Nová Bystrica, Veľký potok 15:17(x)
Nová Bystrica, Vychylovka, Brhel 04:56(x)        08:04(x)49     09:42(x)         11:12(x)   
11:34(+)49   13:59(6)49     14:44(x)         15:30(xΔ3)     
16:01(x)       17:01(6)         18:36(x)+          21:01(6)+
Nová Bystrica, Vychylovka, Brhel
cez Jančulov
14:02(x)49
Nová Bystrica, Vychylovka, Brhel
cez Radôstku, Janotová
 09:40(6)       16:02(6)+       21:07(x)           22:57(x)
Nová Bystrica, Vychylovka, Brhel
cez Skanzen
 08:04(x)50      11:34(+)50     13:59(6)50
Nová Bystrica, Vychylovka, Brhel
cez Skanzen
cez Jančulov
 14:02(x)50
Nová Bystrica, Vychylovka, Brhel
cez Veľký potok
 06:29(x)
Nová Bystrica, Vychylovka, Rycierky 06:55(5)       07:11(xΔ3)49  07:56(6)49       09:40(+)49
11:30(6)       12:11(+Δ3)49
Nová Bystrica, Vychylovka, Rycierky
cez Veľký potok
 07:10(+)49
Nová Bystrica, Vychylovka, skanzen  07:11(xΔ3)50  07:56(6)50    09:40(+)50    12:11(+Δ3)50
Nová Bystrica, Vychylovka, skanzen
cez Veľký potok
07:10(+)50
Nová Bystrica, Vychylovka, Šudovia 12:36(x)
Nová Bystrica, Vychylovka, Šudovia
cez Jančulov
05:55(x)10
Radôstka, Krasotín, Sobolčín 06:36(x)        08:03(x)       14:48(x)10
Radôstka, Krasotín, Sobolčín
cez Starú Bystricu, Lány
11:51(x)       13:03(x)(6)
Radôstka, Krasotín, Sobolčín
cez St. Bystricu, nám.
15:59(x)
Stará Bystrica, Lány, kaplnka  07:16(+)      13:59(x)10
Stará Bystrica, nám. 14:53(x)10       17:06(x)10
Stará Bystrica, Žovin 11:12(x)
   

 

Zborov nad Bystricou ZŠ,

do

Čadca, aut.st.                                                                                                  

3:49(x)          4:56(x)+         4:56(x)          4:59(6)         5:56(x)      
5:57(x)10      6:04(6)           6:14(x)+        6:46(x)10     6:50(x)   
6:53(x)10      7:12(x)10       7:43(x)          7:49(x)         8:05(6)   
8:35(x)10      8:38(x)10       8:40(x)11      9:08(x)50     9:08(x)49   9:28(6)+50    9:28(6)+49     9:37(x)10     10:32(x)       10:56(+)   11:46(x)(6)    11:50(x)         11:58(+)50    11:58(+)49  12:53(x)11 13:00(x)10    13:01(6)         13:35(+)        13:47(x)       14:13(x)  14:16(6)        14:20(x)         14:59(x)10    15:06(+)       15:12(x)11 15:12(x)10    15:12(x)10     15:50(6)        16:03(x)        17:08(x)      17:08(6)+      18:2749         18:2750        19:54(6)+      20:05(x)
Čadca, aut.st.
cez Krásno, ústredie
 13:13(x)
Čadca, nem.  4:58(x)10    5:14(x)
Dunajov, žel. závory  7:17(x)10
Krásno nad Kysucou, žel. st.  4:27(x)10   5:17(x)10     6:22(x)10
Kysucké Nové Mesto, aut. st.  6:48(x)10
Kysucké Nové Mesto, INA  5:00           12:57(x)        12:57(6)+      20:57
Turzovka, Beskydská  6:33(x)
Žilina, aut. st. 4:56(x)            6:05(x)11      6:07(x)10          6:25(1)32          6:52(x)  8:10(6Δ4)        9:20(+)          9:20 (x)22        11:21(5)25        14:30(x)  
15:32(5)25    15:50(6)          15:54(+Δ4)50    15:54(+Δ4)49    17:03(xΔ4)
17:07(7)26