Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

ROK 2022    

94 rokov: Jedináková Emília

91 rokov: Murgašová Mária

93 rokov: Jakubcová Arana

95 rokov: Jedináková Emília

 

ROK 2021

Apríl
93 rokov Jedináková Emília

August
98 rokov Oškrobaná Hermína

December
92 rokov Jakubcová Arana

 

 

ROK 2020

Apríl
92 rokov Jedináková Emília

Máj
100 rokov Válková Rozália

Jún
92 rokov Gajanová Irena

August
97 rokov Oškrobaná Hermína

December
91 rokov Jakubcová Arana

 

ROK 2019

Apríl

91 rokov Jedináková Emília

93 rokov Koščaliková Štefánia

Máj

99 rokov Válková Rozália

Jún

92 rokov Válková Anna

August

96 rokov Oškrobaná Hermína

 

ROK 2018

Máj

98 rokov Válková Rozália

Jún

91 rokov Válková Anna

August

95 rokov Oškrobaná Hermína

September

91 rokov Harvan Matúš

 

ROK 2017

Máj

97 rokov Válková Rozália

Apríl

92 rokov Koščaliková Štefánia

 

ROK 2015

Máj

95 rokov Válková Rozália

 

ROK 2014

91 rokov: Kubicová Anna
                Oškrobaná Hermína
        
92 rokov: Masaryk Gašpar
                Hlavatá Justína

96 rokov: Košťalová  Jozefína

94 rokov Válková Rozália

 

ROK 2013

91 rokov: Gašpar Masaryk
                Hlavatá Justína
                Válková Jozefína

92 rokov: Stasinková Vincencia

93 rokov: Válková Rozália
                Podoláková Anna

95 rokov: Košťálová Jozefína

 

ROK 2012

91 rokov: Stasinková Vincencia

 

ROK 2011

91 rokov:
Podoláková Anna


Válková Rozália
Kopecká Zuzana
Naša spoluobčianka nás navždy opustila dňa 02.04.2012. Česť jej pamiatke.

93 rokov:
Košťalová Jozefína

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo