Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Členovia DHZ Zborov nad Bystricou:

P. č.                Meno a priezvisko, titul
  1. Peter Häusler - veliteľ
  2. Dávid Šarlák
  3. Matúš Harnas
  4. Marián Nečeda
  5. Štefan Pagáč
  6. Samuel Macura
  7. Viliam Vančík
  8. František Šurkala
  9. Jozef Oškrobaný
 10. Pytel Michal ml.
 11. Vladimír Tomčiak
 12. Radoslav Podolák
 13. Daniel Jedinák
 14. František Plešivka
 15. Ľubomír Murgaš, Ing.
 16. Anton Mitka
 17. Mgr.Marta Droščáková
 18. Mária Dominková
 19. Ľuboslava Jedináková
 20. Jaroslav Stareček
 21. Jozef Marguš
 22. Róbert Podolák
 23. Miroslava Heľová
 24. Mária Murgašová
 25. Jaroslav Košťal
 26.

Ján Kocifaj

 27. Andrej Podolák
 28. Ľubomír Marejka
 29. Daniela Häuslerová
 30. Michal Koňušík

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo