Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

DDS Driačik, ktorého zriaďovateľom je ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou začal svoju činnosť v roku 2007. Hlavnou náplňou práce je zabezpečovať rozvíjanie vedomostnej úrovne žiakov v oblasti dramatizácie a naučiť deti hrať divadlo.

Keďže priemerný vek členov bol 10 rokov, začali sme spracuvávať kratšie literárne útvary - bájky, ktoré boli venované najmä detskému divákovi. Po výbere diela nasledujú citácie, pocitové a pohybové skúšky. Deti musia zvládnuť text naspamäť, osvojiť si charakteristiku postavy a naučiť sa využívať priestor. Dôležitý je hlasový prejav a pohybové schopnosti.

NAŠA TVORBA

Rok 2007
PÁSMO + JARNÁ BALADA
Bájky : TRI HLÚPE KAČKY, DIAMANTOVÁ SEKERA
Rozprávka : MÚDRA VRCHÁRKA od Boženy Nemcovej

Rok 2008
Rozprávka : ZLATÉ SRDIEČKO od Jaroslava Vysušila

Rok 2009
Divadelná hra : S DEŤMI SA DÁ DOHODNÚŤ od Daniela Heviera

Rok 2011
Rozprávka : O PSÍČKOVI A MAČIČKE od Jozefa Čapka
Recitačný kolektív : NÁVŠTEVA od Martina Rázusa

Účinkovanie
Po úspešných premiérach v Zborove nad Bystricou nasledovali reprízy po okolitých obciach - Klubina, Stará Bystrica, Krásno nad Kysucou, Dunajov, Radoľa. V rámci prehliadky Palarikova Raková sme účinkovali ako pohostinné predstavenie s hrou S DEŤMI SA DÁ DOHODNÚŤ. DDS sa pravidelne zúčastňuje na regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti - DETI DEŤOM, kde poväčšine získaval pekné druhé miesta a v rámci recitačných kolektívov sa tento rok stal víťazom okresného kola. V snahe pripomínať si ľudové zvyky v predvianočnom čase poriada pochôdzku Lucií. Vianočný čas spríjemňuje našim občanom jasličkovou pobožnosťou. Organizuje DOBRÚ NOVINU, ktorej zbierka je venovaná deťom v Afrike. Zúčastňuje sa rôznych spoločenských podujatiach v obci.

Členmi boli : Patrik Ozaňak, Kristian Michalec, Simonka Kubalová, Stanka Kocifajová
Novší členovia : Táňa Oškrobaná, Julka Blahovcová, Miška Kanisová.
Skalní členovia : Miška Martykanová, Paťka Stehelová, Magda Neveďalová, Janka Kolenová, Lucka Martášková, Barka Mikolášová, Terka Martykanová,Simonka Zbončáková, Valika Budošová
Technická spolupráca : Peter Michalec, Janko Válek
Hudobná spolupráca : Anka Smržová
Vedúca DDS: Božka Starečková

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo