TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady k vyhláseniu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke "Obnova a zateplenie bytového domu s.č. 702" formou ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU SYSTÉMOM ELEKTRONICKÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA podľa § 112-116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon).

 

zipVýkaz výmer

zipProjektová dokumentácia

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo