TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka na poskytnutie služby) podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Výmena trávnika multifunkčného ihriska pri ZŠ Zborov nad Bystricou".

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky

pdfZmluva o dielo

 

 

 

 

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo