TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ zverejňuje súťažné podklady k vyhláseniu Výzvy na predkladanie ponúk k zákazke "Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou" formou PODLIMITNEJ ZÁKAZKY VEREJNOU SÚŤAŽOU SYSTÉMOM ELEKTRONICKÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA podľa § 112-116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon).

pdfPovolenie na realizáciu projektu

zipVýkaz výmer

zipProjektová dokumentácia

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo