Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky ,,WiFi pre Teba - Obec Zborov nad Bystricou ".

 

 pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky172.07 KB

pngPríloha č.1 - mapa1.13 MB

pdfPríloha č. 2 Výkaz vymer197.39 KB

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo