TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky (zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky s názvom ,,Stavebno-technické úpravy pre vytvorenie učebne biológie, chémie a knižnice ".

 

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky

xlsPríloha č. 1 - Súhrnný list stavby

xlsPríloha č. 2 - Biologická - chemická ucebňa

xlsPríloha č. 3 - Knižnica - stavebné práce

xlsPríloha č. 4 - Elektroinštalácia

xlsPríloha č. 5 - Zdravotechnika

xlsPríloha č. 6 - Plynoinštalácia

pdfNávrh zmluvy

 

 

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo