Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

mons. BaliV živote človeka sú chvíle veselé, smutné, úsmevné ale i výnimočné. Deň 5. február 2015 je určite pre všetkých Zborovanov výnimočný. Výnimočný v tom, že môžeme ďakovať Pánu Bohu za to, že nášmu kňazovi, Mons. Balážimu,doprial zdravie, silu a Božie požehnanie dožiť sa krásneho životného jubilea 95 rokov.

  Kňaz je láskou Ježišovho Srdca a každý kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie. 
Veď v každom kňazovi prichádza k nám sám Kristus. Nebeský otec si vyvolil aj Mons. Balážiho
za ohlasovateľa Božieho slova a v týchto dňoch oslávil svoje narodeniny.
Sme nesmierne potešení, že náš čestný občan Zborova nad Bystricou nikdy na nás nezabúda,
tak ako i my nezabúdame na neho.

Pri tejto príležitosti ho vo štvrtok 05. 02. 2015
navštívil starosta obce Juraj Hlavatý, spoločne s primátorom mestaKrásno nad Kysucou -
Jozefom Grapom a hovorcom Žilinskej diecézy vdp. Zdenkom Pupíkom.
Mons. Baláži posiela pozdrav všetkým občanom Zborova nad Bystricou
a vyprosuje im od Pána Boha milosť, zdravie a Božie požehnanie.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo