Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ako jedna z mála obcí na Slovensku zainvestovala do obnovy obecného rozhlasu.
Obecný rozhlas prešiel komplexnou rekonštrukciou, ktorá si vyžiadala nemalé finančné prostriedky. 
Zároveň sa zaviedol nový systém, ktorý zaručuje, že každý občan bude riadne a včas informovaný,
bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
PaedDr. Juraj Hlavatý: „ Komunikáciu obce s občanmi sme rozšírili o novú bezplatnú službu. 
Ide o doplnkovú službu obecného rozhlasu, rozposielanie sms správ. Rád zdôrazním, že ide o bezplatnú službu,
ktorá nijako výrazne nezaťažuje obecnú pokladnicu. 
Hlavný zmysel komunikácie obce a občana prostredníctvom sms správ je, že hlavne občan, ktorý je mimo obce,
či už v práci alebo v škole, je riadne a včas informovaný, bez ohľadu na to, kde sa nachádza. Prax ukázala, že ide o efektívnu komunikáciu.
Vzrástla návštevnosť kultúrnych a spoločenských podujatí, veď informácie sa priamo dostávajú k občanovi.“
Obec novú bezplatnú služby využíva, najmä na okamžitú komunikáciu s občanom, ako podávanie krízových informácií.
Zároveň rozposiela informácie o pripravovaných kultúrnych, spoločenských či športových podujatiach v obci.
Systém sa  často využíva na informovanie občanov o rôznych dopravných obmedzeniach, odstávky plynu, vody, elektriny,
zvoze komunálneho odpadu a podobne.
Občanovi stačí len zaevidovať si svoje tel. číslo priamo na obci.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo