TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

PA050847Dňa 30. 4. 2015 deti zo Základnej školy Zborov nad Bystricou z krúžku Tvorivé dielne podnikli spoločne s Mgr. Zdenkou Backovou – vedúcou záujmového útvaru exkurziu do Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Slniečko v Oščadnici.

 

 

Deti mali možnosť vidieť terapeutickú kuchynku, tkáčsku dielňu, kreatívnu dielňu, šperkársku dielňu, multisenzorickú miestnosť, okolie DSS Slniečko a veľa ďalších zaujímavých vecí.   
Deťom sa v zariadení veľmi páčilo. Z tohto dôvodu sa deti so súhlasom pani riaditeľky PhDr. Janky Pukalíkovej do DSS Slniečko Oščadnica vrátili opäť 5. 6. 2015. Tento krát mali deti z krúžku Tvorivé dielne možnosť aj reálne pracovať, resp. tvoriť v jednotlivých dielňach. Za pomoci pracovníčok špecializovaného zariadenia pani Margity Modrovičovej a Heleny Lušňákovej mohli deti vyrábať krásne výrobky v jednotlivých dielňach.  
Cieľom exkurzie bolo okrem iného umožniť mladým ľuďom s postihnutím a zdravým deťom zažiť spoločenstvo a umožniť integráciu mladých ľudí s postihnutím do spoločenstva zdravých detí.
Veríme, že spoločne sa nám tento náš cieľ podarilo dosiahnuť ☺...

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo