TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

pohlad zborov 04Obec Zborov nad Bystricou uverejňuje NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA OBDOBIE JÚL - DECEMBER 2015.

 

 

 

 

                                                       Hlavný kontrolór Obce Zborov nad Bystricou
     NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA OBDOBIE JÚL - DECEMBER 2015


1. Kontroly v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva.
2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016.
4. Kontrola výdavkov obce, opodstatnenosť' dodávateľských faktúr za obdobie január - jún 2014
5. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe zistení o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
6. Kontrola výberu a spôsobu vymáhania miestnych daní od neplatičov za rok 2013.

 

V Zborove nad Bystricou 05.06.2015

 

                                                                                                                 Ing. Ján Jedinák

                                                                                                             hlavný kontrolór obce

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo