TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Snímek1V nedeľu 31.05.2015 zorganizovala naša obec príjemné popoludnie venované všetkým deťom pri príležitosti ich sviatku (1.júna). Boli pripravené rôzne súťaže a prehliadky.

Na ich príprave sa podieľali: Mgr. Janka Harnasová, DHZ Zborov nad Bystricou, Obecná polícia, Mgr. Zdenka Backová, členovia kultúrnej komisie i samotní rodičia.

Pre návštevníkov tohto podujatia bola pripravená aj výstava výzbroje a výstroje vojakov  z II. svetovej vojny.

 

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s prípravou a priebehom tohto nedeľného popoludnia, ktoré sa určite vydarilo, čoho potvrdením je Vaša vysoká návštevnosť.
 
                                                                         PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                             starosta obce

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo