TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

v91900 den zeme 4Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme sa v sobotu 25. apríla 2015 stretli jednotlivé zložky pôsobiace v našej obci spolu so starostom obce PaedDr. Jurajom Hlavatým v lokalite u Backov, aby ju spoločne vyčistili od neporiadku, ktorý  sa tu hromadil niekoľko rokov. Zber odpadu bol pomerne náročný.

Potrebná bola aj pomoc pracovníkov obecného úradu a lesného spoločenstva, ktorí túto lokalitu upravovali pomocou ťažkej techniky. Na skládke pracovali niekoľko hodín, minuli veľa síl, no ani to ich neodradilo od predsavzatia, aby bola táto časť našej obce čistá. Po dobre vykonanej práci sa dobrovoľníci posilnili kotlíkovým gulášom, ktorý pripravili poslanci obecného zastupiteľstva. Cieľom tejto aktivity bolo vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie.

 

Vážení občania,
verím, že Vašim zodpovedným prístupom k separácii a nakladaniu s odpadmi sa nám podarí z roka na rok zvyšovať množstvo vyseparovaného odpadu, a tým znížiť jeho množstvo uložené na skládku. Touto cestou chcem zároveň poďakovať Dobrovoľnému hasičskému zboru, Zväzu poľovníkov, Lesnému spoločenstvu, Klubu dôchodcov, FS Zborovanka, Joys Bells a TJ SNAHA Zborov nad Bystricou. Spoločne sme tak ukázali, že nám všetkým záleží na čistote životného prostredia v našej obci. Chráňme prírodu, máme to vo svojich rukách.

 

                                                                                                               PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                                      starosta obce

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo