TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

earth day,,Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať aj bez nás,

no my bez nej nie.“  

 

22. apríla 2015 naša planéta oslavuje  symbolický sviatok označovaný oficiálnym názvom ako Deň Zeme. Každý z nás môže v tento deň prispieť k uchovávaniu jej jedinečnosti pre budúce generácie. Stačí pritom tak málo, a to odhodlať sa urobiť niečo pekné a užitočné.

 

Obec Zborov nad Bystricou preto pozýva každého, komu nie je ľahostajný osud prírody v našej obci, na úpravu a čistenie lokality u Backov, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. apríla 2015 so začiatkom o 10.00 hod. Pracovné rukavice, náradie a vrecia na odpad zabezpečí obecný úrad.
                          
Naša základná škola v spolupráci s obecným úradom tiež organizuje čistenie obce a jej okolia, a to v stredu 22. apríla 2015. Žiaci budú pod vedením pedagógov vysielaní na úseky, ktoré sú najviac znečistené (brehy rieky Bystrica a jej okolie). Tiež chcú prispieť k tomu, aby naša obec bola čistejšia, a aby sme sa v prírode cítili lepšie. Mladšie deti budú zbierať odpadky v okolí školy.

 Touto aktivitou chceme spoločne ukázať,  že nám všetkým záleží na čistote životného prostredia v našej obci.

 

Plagat Dni Zeme 2015

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo