TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

380.vyrocie erbV tomto roku naša obec oslavuje 380. výročie svojej prvej písomnej zmienky. Toto významné jubileum je pre nás sviatkom, ale i dôvodom na uvedomenie si spolupatričnosti k miestu, kde sme sa narodili, a z ktorého pochádzame. Generácie, ktoré tu žili pred nami, našu obec každým dňom usilovne zveľaďovali. Práve prostredníctvom vzájomnej spolupráce, podpory a pomoci sa obec vyformovala do takej podoby, v akej sa nachádza dnes. 380. výročie je pre nás slávnostnou chvíľou na zamyslenie sa o našej minulosti.

 Celý rok 2015 sa preto bude niesť v znamení tohto významného výročia. V obci budeme organizovať rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, v rámci ktorých si ho budeme pripomínať. Dovoľte mi preto, aby som Vás o pripravovaných podujatiach informoval prostredníctvom priloženého letáku. Pevne verím, že túto historickú udalosť vnímame všetci spoločne a našu obec považujeme za miesto nášho srdca.  

                          

                                                                                                                                                PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                                                                                                                          starosta obce

podujatia 2015 380.vyrocie

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo