TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Den ucitelov spolocna fotkaPri príležitosti Dňa učiteľov si vedenie obce v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou dňa 27. marca 2015 uctilo prácu pedagogických i nepedagogických zamestnancov našej Základnej školy s materskou školou v Zborove nad Bystricou kultúrnym programom, v rámci ktorého vystúpila Marcela Molnárová.

 

 

Starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý odovzdal plaketu J. A. Komenského za pedagogickú činnosť nasledovným zamestnancom Základnej školy s materskou školou Zborov nad Bystricou: Mgr. Jane Harnasovej a Márii Šotkovskej.

 

,,Touto cestou chcem ešte raz vyjadriť poďakovanie všetkým našim pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti, ale i srdce práci, ktorá vychováva našu budúcu generáciu a prajem im veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl a životného optimizmu."

                                                                                                                  

                                                                                                                  PaedDr. Juraj Hlavatý

                                                                                                                         starosta obce

 

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo