TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Minulý týždeň v utorok dňa 25.2.2015 našu obec navštívili starostovia z Mikroregiónu povodí Stonávky. Táto návšteva sa uskutočnila v rámci mikroprojektu ČR – SR ,,Informujme sa navzájom", ktorý spoločne realizujeme a úspešne ukončujeme. Výsledkom spomínaného projektu je vybudovanie infokiosku pri obecnom úrade, vytvorenie webovej stránky mikroregiónu a umiestnenie dvoch informačných tabúľ v našej obci.

Touto cestou sa chcem poďakovať p. farárovi, p. Pupíkovej, p. Bukovanovej a p. Válkovej, ďalej p. kostolníčke a p. organistovi za spoluprácu a úspešné reprezentovanie našej obce.

PaedDr. Juraj Hlavatý
starosta obce

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo