Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

fasiangyFAŠIANGY sú symbolom veselosti a zábavy pred 40 dňovým pôstom. Fašiangy Turíce, Veľká noc príde... Jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Dňa 17. 02. 2015 sme mali možnosť počuť túto fašiangovú pieseň vďaka FS Zborovanka,ktorej sa touto cestou chcem poďakovať, že v našej obci a jej okolí zachovávajú tradície našich otcov, ktoré je potrebné si pripomínať a odovzdávať mladšej generácii.


Starosta obce

PaedDr. Juraj Hlavatý

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo