TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Zborov nad Bystricou ponúka na predaj svoj prebytočný hnuteľný majetok
formou priameho predaja a to: osobné motorové vozidlo  ŠKODA FELÍCIA ČERVENÁ METALÍZA TMAVÁ

 

alt

ROK VÝROBY 2000
ŠPZ CA 834 AI
               
ŠKODA FELÍCIA  -  bez STK              
STK  - bola platná do 17. januára 2015        
Batéria – nefunkčná 


Najnižšia predajná cena stanovená obecným zastupiteľstvom je 100 €.   Svoje ponuky máte možnosť predkladať v zalepenej obálke s označením

„NEOTVÁRAŤ - KÚPA AUTOMOBILU“
do 20.02.2015 /piatok/ do 14.00 hod. na sekretariát obecného úradu,
resp.  poštou  na adresu:

Obec Zborov nad Bystricou                   
Obecný úrad 223                                             
023 03 Zborov nad Bystricou

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo