TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Ak ste v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť, resp. ste nejakú skolaudovali či zdedili, v takomt prípade patríte do skupiny osôb, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr do 31. 1. 2015.
Samospráva pre rok 2015 daň nezvýšila, sadzby zostávajú nezmenené. Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane (obec Zborov nad Bystricou).

Znížiť výšku dane z nehnuteľností je možné napríklad pri občanoch starších ako 70 rokov či daňovníkoch, ktorí sú v hmotnej núdzi. Ak si občan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane svoje právo ešte neuplatnil, môže tak urobiť najneskôr do konca januára.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2015 je možné zaslať poštou, alebo ho daňovník podá osobne na Obecnom úrade Zborov nad Bystricou.

Pozor zmena!


V roku 2015 sa bude platiť daň až na základe doručeného platobného výmeru, ktorý obec zašle najneskôr do konca mája 2015.

Tlačiva na stiahnutie: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698

1420585692-house.and.money.fdp

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo