TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Touto cestou upozorňujeme všetkých občanov používajúcich zábavnú pyrotechniku, že na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31. decembra a 1. januára kalendárneho roka. Používanie pyrotechniky mimo stanovenú dobu sa považuje za priestupok a vinníkovi bude uložená pokuta až do výšky 250 €.
Zároveň žiadame občanov, aby týchto vinníkov nahlásili obecnej polícií na č. telefónu 0917529034, resp.  na obecný úrad č. telefónu 0911484401.
Zabráňme spoločne vinníkom nerešpektovať nariadenie.

region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo