TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Posledná novembrová nedeľa bola na Obecnom úrade plná plaču. Postarali sa oň noví, najmladší občania našej obce. Starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý ich v nedeľu 30. novembra 2014 pozval aj s rodičmi, aby sa nielen zoznámili, ale aby ich slávnostne privítal do rodiny Zborova nad Bystricou.
Kultúrny program začal uspávankou, ktorú zaspievala Ivetka Rudincová s Majkou Harantovou v hudobnom doprovode Michala Haranta. Nasledovalo vystúpenie deti z materskej školy pod vedením pani učiteliek. Po slávnostnom podpise do Pamätnej knihy, starosta obce osobne poblahoželal rodičom k narodeniu ich detí a okrem prianí im odovzdal pamätný list, kvet a malý darček. Záver patril básni v podaní Božky Starečkovej.
Mali sme tu česť spoznať: Simona Černošeka, Vanesku Chochrunovú, Kristínu Jánošíkovú, Matúška Juračka, Emmu Kajánkovú, Ester Kocifajovú, Kristínu Kocifajovú, Dominiku Koščálikovú, Mariána Kubicu, Mareka Lahutu, Lauru Masarikovú, Šimona Minarčina, Scarlett Murgašovú, Mateja Piščeka, Sofiu Pištekovú, Lukáša Slováka, Patrika Smrža a Tomáša Zemaníka.


P5072967


region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo