TEL: 041 230 40 81
E-MAIL: starosta@zborovnadbystricou.sk

Vyberte váš jazyk

Slávnostné otvorenie zberného dvora sa uskutočnilo 7. novembra za účasti starostu obce PaedDr. Juraja Hlavatého a podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho, poslancom NR SR Jánom Podmanickým a primátora a starostov okolitých obcí.

Spolu s otvorením bol predstavený nový zberný dvor. Cieľom otvorenia zberného dvora je nielen zvýšenie podielu separácie, ale aj zníženie množstva ostatných a nebezpečných odpadov v životnom prostredí a zamedzenie vzniku čiernych skládok. Na zberný dvor môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území obce Zborov nad Bystricou odovzdať vyseparované zložky komunálneho odpadu,  drobný stavebný odpad, pneumatiky, textil a zaujímavosťou je aj zber jedlých olejov. Zberný dvor sa nachádza u Kocifajov, je ľahko dostupný pre peších, pre osobné i nákladné autá. Pre občanov je zberný dvor sprístupnený každý pracovný deň.
Ľubomír Vážny v príhovore vyzdvihol aktivity a správne vedenie obce súčasným starostom. Prisľúbil pomoc pri novom čerpaní eurofondov v novom programovom období 2014 až 2020.

DSCN3034-1


region mala fatraeuressnowparadisepasportmojekysuce logo